Grad Beč proizveo milijun tona komposta iz biootpada

Grad Beč jedan je od najboljih primjera kako gradovi mogu biti aktivni sudionici u zaštiti okoliša…