fbpx
Hrvatska preuzima predsjedanje Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust (IHRA) u 2023. godini

Hrvatska preuzima predsjedanje Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust (IHRA) u 2023. godini

 

Na drugom plenarnom zasjedanju Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust (IHRA) pod njemačkim predsjedanjem, održanom 2. i 3. prosinca 2020. godine putem video-veze, jednoglasno je odobrena nominacija Hrvatske za predsjedanje IHRA-om u 2023. godini. U predstavljanju nominacije, Hrvatska je naglasila predanost kontinuiranoj borbi protiv antisemitizma te negiranja i iskrivljavanja holokausta.

Glavna postignuća njemačkog predsjedanja su usvajanje izjave kojom se osuđuje rehabilitacija pojedinaca koji su pružali potporu počinjenju zločina holokausta u državama članicama IHRA-e te usvajanje pravno neobvezujuće radne definicije „antiromskog rasizma/diskriminacije protiv Roma“.

Kao aktivna članica IHRA-e Hrvatska je podržala donošenje svih IHRA-inih pravno neobvezujućih radnih definicija koje se odnose na negiranje i iskrivljavanje činjenica o holokaustu, antisemitizam te rasizam protiv Roma. Hrvatska je također prva od država članica IHRA-e prevela i objavila IHRA-ine Preporuke o učenju i podučavanju o holokaustu na vlastiti jezik te ih predstavila na nacionalnoj razini.

IHRA je međuvladino tijelo uspostavljeno s ciljem jačanja i promicanja edukacije, sjećanja i istraživanja o holokaustu, osnovano 1998. godine, a trenutno broji 34 države članice. Djeluje na razini stručnjaka u okviru radnih skupina i odbora te plenarnih zasjedanja, koja se održavaju dva puta godišnje u organizaciji države predsjedateljice. Radu IHRA-e pomaže Stalni ured sa sjedištem u Berlinu, navodi se u priopćenju iz MVEP-a.

Fenix-magazin/IM

Leave a Reply