fbpx
Svjetski dan voda u 2021. godini – čuvajmo vodu za svoju djecu

Svjetski dan voda u 2021. godini – čuvajmo vodu za svoju djecu

Svjetski dan voda obilježava se 22. ožujka svake godine kako bi se skrenula pozornost ljudi diljem svijeta na važnost očuvanja vode za piće. Obilježavanje Svjetskog dana voda prihvaćeno je na Konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju koja je održana 1992. godine u Rio de Janeiru, u Brazilu.

Rezolucijom Opće skupštine Ujedinjenih naroda br. 64/292 iz 2010. godine pravo na sigurnu i čistu vodu za piće proglašeno je kao ljudsko pravo od velike važnosti za potpuno uživanje drugih ljudskih prava.

Međutim, prema podacima Ujedinjenih naroda 2,1 milijarde ljudi još uvijek nema omogućen pristup zdravstveno ispravnoj vodi u svojim domovima. Među njima su i marginalizirane skupine koje su posebno ugrožene i suočene s diskriminacijom u pristupu zdravstveno ispravnoj vodi – žene, djeca, izbjeglice i osobe s invaliditetom. Također, podaci pokazuju da svaka četvrta osnovna škola u svijetu nije uključena u sustav javne vodoopskrbe, a više od 700 djece mlađe od pet godina svakog dana umire od bolesti prouzročenih zdravstveno neispravnom vodom. Više od 68 milijuna ljudi koji su zbog različitih razloga prisilno napustili svoje domove imaju otežan pristup vodi, a oko 160 milijuna ljudi uzima vodu za piće iz neobrađenih površinskih voda, jezera i potoka. Oko 4 milijarde ljudi što čini približno 2/3 populacije planeta Zemlje je izloženo nestašicama vode tijekom najmanje jednog mjeseca u godini, a procjene su da će do 2030. godine zbog stalnih nestašice vode oko 700 milijuna ljudi biti prisiljeno na trajno preseljenje.  Stoga, kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja i ostvario globalni napredak neophodno je svim ljudima, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi omogućiti pristup sigurnoj i zdravstveno ispravnoj vodi za piće.

Brinimo o vodi – najvećem bogatstvu našeg planeta

Najveća pažnje usmjerena je na poticanje smanjivanje stvaranja otpadnih voda i njihovo ponovno korištenje.

Alarmantan je podatak da 663 milijuna ljudi nema pristup pročišćenoj pitkoj vodi, a gotovo dva milijuna njih pije vodu zaraženu fekalijama. Upravo trovanja zbog korištenja otpadnih voda uzrokuju više od osamsto tisuća smrti godišnje.

Ubrzanim ekonomskim razvojem i urbanizacijom raste i količina otpadnih voda. Zbog toga je nužno smanjenje osobnog i industrijskog stvaranja otpadnih voda, ali i njihovo recikliranje. Pročišćavanjem se otpadne vode mogu koristiti kao izvor pitke vode i energije.

Otpadne vode iz kućanstva mogu služiti i za navodnjavanje parkova, rashlađivanje u elektranama, pranje vozila i cesta te ispiranje zahodskih školjki.

Količina vode koja se svakodnevno koristi u kućanstvima te pri proizvodnji u najrazvijenijim zemljama, je golema, a s druge strane stanovnike najsiromašnijih zemalja svijeta pogađa nedostatak pitke vode.

Zoran / TV Wien

Leave a Reply