Tema s razlogom : Regionalni info-centri za osobe sa kvalifikacijama stečenim u inozemstvu – AST – Nostrifikacija diploma

Austrijsko Ministarstvo rada je 2013. godine osnovalo mrežu info-centara u kojima se osobe sa stranim stručnim kvalifikacijama mogu informisati o mogućnostima priznavanja i zapošljavanja: www.anlaufstelle-anerkennung.at/anlaufstellen

Read More

Tema s razlogom : Hrvatske njegovateljice u Austriji

Andreja Grabovac Zadravec iz Vidaflex-a i Christoph Lipinski na razgovoru kod Veleposlanika Daniela Glunčića Christoph Lipinski u razgovoru sa Veleposlanikom RH U Austriji Danielom Glunčićem

Read More

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

%d