Tema s razlogom : Regionalni info-centri za osobe sa kvalifikacijama stečenim u inozemstvu – AST – Nostrifikacija diploma

Austrijsko Ministarstvo rada je 2013. godine osnovalo mrežu info-centara u kojima se osobe sa stranim stručnim kvalifikacijama mogu informisati o mogućnostima priznavanja i zapošljavanja: www.anlaufstelle-anerkennung.at/anlaufstellen

Read More