Tema s razlogom

Tema s razlogom : Regionalni info-centri za osobe sa kvalifikacijama stečenim u inozemstvu – AST – Nostrifikacija diploma
Tema s razlogom

Tema s razlogom : Regionalni info-centri za osobe sa kvalifikacijama stečenim u inozemstvu – AST – Nostrifikacija diploma

Austrijsko Ministarstvo rada je 2013. godine osnovalo mrežu info-centara u kojima se osobe sa stranim stručnim kvalifikacijama mogu informisati o mogućnostima priznavanja i zapošljavanja: www.anlaufstelle-anerkennung.at/anlaufstellen Ovi centri se nalaze u Beču, Gracu, Lincu i Insbruku. Redovno savjetovanje se obavlja i u pojedinim gradovima susjednih pokrajina (St. Pölten, Wr. Neustad, Klagefurt, Salzburg i Feldkirch). Nudimo savjete i podršku na temu priznavanja obrazovanja i kvalifikacija stečenih van Austrije. Krajnji cilj je poboljšanje položaja na radnom tržištu tj. pronalaženje radnog mjesta u skladu sa stečenom kvalifikacijom. Osim toga stojimo na raspolaganju u procesima pripreme, podnošenja zahteva, nudimo podršku i pomoć u toku priznavanja, traženje odgovarajućih oblika usa...

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.