Bečani godišnje recikliraju preko 30.000 tona stakla

Grad je Beč svojom politikom zbrinjavanja otpada uzor mnogim drugim europskim gradovima. Propisnim odvajanjem otpada stanovnici drže svoj grad čistim i doprinose zaštiti okoliša. Jedan od načina aktivnog sudjelovanja u čuvanju okoliša je i odvajanje i recikliranje stakla. U Beču se još od 1977. godine staklo odlaže u posebne kontejnere gdje se odvaja bijelo od šarenog stakla. Danas u gradu ima 7.300 kontejnera za staklo na 4.465 lokacija. Većina je kontejnera posebno dizajnirana kako se staklena ambalaža pri padu ne bi razbila. Od 1977. do danas reciklirano je preko 800.000 tona tj. 2,8 milijuna kubičnih metara stakla, a samo su u prošloj godini Bečani u kontejnere odložili 31.000 tonu stakla koje je zatim reciklirano.

Recikliranje stakla jednostavan je proces kojim doprinosimo zaštiti klime i okoliša. Staklo je naime materijal koji se u potpunost može preraditi i to bezbroj puta bez da izgubi na kvaliteti. Pri recikliranju je bitno odvojiti bijelo od šarenog stakla jer već jedna šarena boca može obojiti 500 kg bijelog stakla. Recikliranjem samo jedne boce uštedjet ćemo toliko energije koliko je potrebno perilici za pranje rublja da radi 10 minuta, televizoru 20 minuta, a računalu 25 minuta.

Text : Eurocomm PR

Leave a Reply

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.