Grad Beč nastavlja borbu protiv nasilja nad ženama

Svake se godine 25. studenog diljem svijeta obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Istoga dana počinje i međunarodna kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koja će trajati do 10. prosinca kada se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Austrija u toj kampanji sudjeluje još od 1992. godine i time kontinuirano podržava pravo na život bez nasilja.

Prema istraživanju Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) u Austriji je svaka peta žena izložena nekom obliku nasilja, a pritom se ono najčešće događa u okviru obitelji. Stoga su se ovoj kampanji pridružili i brojni austrijski gradski uredi za prava žena koji će svojim akcijama nastojati osvijestiti javnost da nasilje nema opravdanja, a u znak podrške inicijativi Ujedinih naroda pod geslom „Orange the world“ razne će zgrade diljem Austrije kao i u njezinoj metropoli biti obasjane narančastom bojom.

Grad Beč ovaj dan obilježava svečanim podizanjem zastave organizacije za prava i jednakost žena „Terre des Femmes“ („Zemlja žena“) i zastave međunarodne organizacije za borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja „White Ribbon“ („Bijela vrpca“) na zgradi gradske vijećnice. Članica gradskog poglavarstva za prava žena Kathrin Gaal napominje da se nasilje nad ženama nikada ne smije tolerirati i da u Beču nema mjesta nasilju. U austrijskoj prijestolnici postoji gusta mreža raznih ustanova za zaštitu žena koje dožive neki oblik nasilja, a žrtve također u svakom trenutku 24 sata dnevno mogu pronaći stručnu pomoć pozivom na broj SOS-telefona kao i u autonomnim ženskim kućama na četiri lokacije u gradu. S obzirom na to da je u tijeku gradnja pete ženske kuće, u njima će od 2022. pomoć moći pronaći čak 225 žrtava rodno uvjetovanog nasilja.

Svojim sudjelovanjem u ovoj međunarodnoj kampanji Grad Beč nastoji dodatno informirati javnost o ovom problemu te tako pridonijeti smanjenju i prevenciji nasilja nad ženama.

Text :Eurocomm PR

Leave a Reply

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.