Grad Beč ulaže u vrhunsku zdravstvenu skrb

U Beču postoji vrhunska medicina za sve! Izjavio je to prije nekoliko tjedana direktor Bečkog zdravstvenog fonda, Richard Gauss, napomenuvši da je „najprioritetniji cilj bečke zdravstvene politike osigurati optimalnu medicinsku skrb za sve građanke i građane Beča, i to neovisno o njihovim primanjima, dobi, porijeklu ili spolu“. Pritom je naglasio humanost i poštovanje potreba pacijenata kao najviša načela bečkog zdravstvenog sustava.

Važan doprinos medicini u Beču donosi Medicinsko-znanstveni fond gradonačelnika Grada Beča. Radi se dobrotvornoj organizaciji čije je osnivanje davne 1978. godine inicirao tadašnji bečki gradonačelnik Leopold Gratz. Tako je zahvaljujući njemu, primjerice, protekle godine u Beču dodijeljeno ukupno 885.359,10 eura za 51 medicinsko-znanstveni projekt.

„Opća medicinska skrb i vrhunska znanstvena postignuća u medicini idu ruku pod ruku te izravno koriste pacijenticama i pacijentima“, naglasio je Gauss. Stoga se u sklopu spomenute inicijative subvencioniraju znanstveni projekti bečkih liječnica i liječnika iz javnog kao i privatnog zdravstvenog sektora te s Medicinskog sveučilišta u Beču „MedUni Wien“. Dosad je s ukupno 33,4 milijuna eura subvencionirano čak 1.460 projekata.

Bečke se medicinske stručnjake redovito poziva da Medicinsko-znanstvenom fondu radi subvencioniranja podnesu svoja istraživanja o raznim tematskim područjima. Tako će 2020. godine naglasak biti na temama kao što su integrirana skrb, komunikacija između liječnika i pacijenta, ranjive skupine pacijenata poput migranata, osoba s invaliditetom i nezaposlenih osoba, rodne razlike u komunikaciji i kvaliteti skrbi, analiza strukture pacijenata te upravljanje kvalitetom iz perspektive osoblja i pacijenata.

Text : Eurocomm PR

Leave a Reply

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.