Vijeće EU donijelo mjere za hitno oslobađanje sredstava za riješavanje krize COVID-19

EU poduzima brzo djelovanje kako bi učinio dostupnim novac za pomoć u rješavanju učinaka pandemije bolesti COVID-19.

Vijeće je danas donijelo dva zakonodavna akta za brzo oslobađanje sredstava iz proračuna EU-a za rješavanje krize uzrokovane bolešću COVID-19. Jednim od akata mijenjaju se pravila strukturnih i investicijskih fondova, dok se drugim aktom proširuje područje primjene Fonda solidarnosti EU-a.

Investicijskom inicijativom za odgovor na koronavirus državama članicama pružit će se pristup 37 milijardi EUR financijskih sredstava za koheziju kako bi se ojačali zdravstveni sustavi te pružila potpora malim i srednjim poduzećima, programima kratkoročnog zaposlenja te uslugama koje se pružaju u zajednici.

Od ukupnog iznosa, oko 8 milijardi EUR izdvojit će se iz nepotrošenih sredstava za pretfinanciranje u 2019. u okviru strukturnih fondova. Novom se mjerom državama članicama omogućuje potrošnja neiskorištenog novca kako bi se ublažio učinak pandemije umjesto njegova vraćanja u proračun EU-a. Dodatnih 29 milijardi EUR bit će isplaćeno u ranoj fazi iz dodijeljenih sredstava koja su se trebala isplatiti kasnije ove godine.

Rashodi će biti stavljeni na raspolaganje od 1. veljače 2020. kako bi se pokrili troškovi koji su već nastali u naporima za spašavanje života i zaštitu građana i građanki.

Države članice ujedno će imati veću fleksibilnost pri prijenosu sredstava među programima kohezijske politike kako bi se sredstva usmjerila u područja u kojima su najpotrebnija.

Vijeće je izmijenilo i područje primjene Fonda solidarnosti EU-a kako bi se u njega uz prirodne katastrofe uključila i izvanredna stanja u području javnog zdravlja. Time će se državama članicama i zemljama pristupnicama pomoći u zadovoljavanju neposrednih potreba građana i građanki tijekom pandemije koronavirusa

Zoran /TV Wien

Leave a Reply

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.