Konferencija za novinare o daljnjim koracima i mjerama u školama i sveučilištima.

31. ožujka 2020. u Saveznoj kancelariji dana je izjava za tisak o mjerama protiv krize. Na slici savezni ministar Heinz Fassmann.

Ministar obrazovanja Heinz Faßmann informira o daljnjim koracima i mjerama u školama i sveučilištima.

YouTube player

Foto : Andy Wenzel / BKA

Leave a Reply

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.