Konferencija za novine o vijestima o virusu Corone

2. travnja 2020. u Saveznoj kancelariji dana je izjava za tisak o mjerama protiv krize. Na slici (s lijeva na desno) Bernhard Benka, član operativne skupine za koronavirus u Ministarstvu zdravlja i ministar zdravlja Rudi Anschober.

Ministar zdravlja Rudi Anschober, Franz Allerberger, šef humane medicine pri AGES-u (Austrijska agencija za zdravstvo i sigurnost hrane) i Bernhard Benka, član Radne skupine za koronavirus u Ministarstvu zdravlja, pružaju informacije o najnovijim vijestima o virusu corone.

Foto : Andy Wenzel / BKA

YouTube player

Leave a Reply

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.