Uskrsna čestitka Veleposlanika Daniela Glunčića

USKRSNA ČESTITKA VELEPOSLANIKA DANIELA GLUNČIĆA
OSTERGRUSS DES BOTSCHAFTERS DANIEL GLUNČIĆ 

Izvor : Facebook profil Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beču

Dragi hrvatski građani i građanke u Republici Austriji,
Dragi austrijski prijatelji,

već sada možemo naslutiti kako će ovo uskrsno vrijeme u 2020. godini ostati u posebnom sjećanju kod svakog vjernika pa tako i u povijesti cijelog kršćanskog svijeta kao i cjelokupnog čovječanstva.

Kao što je vjera u uskrsnulog Isusa Krista imala snažan utjecaj na tijek povijesti čovječanstva, tako će događaji u ovoj 2020. godini imati dugotrajne posljedice:u Hrvatskoj, Austriji,u svijetu, i ne samo u gospodarskom i financijskom smislu, nego će ovi događaji preokrenuti društveni život svakog pojedinca, svake zajednice i svakog naroda

Nameće se pitanje hoće li ovo vrijeme samoizolacije, karantene i međusobnog distanciranja na kraju ljude približiti jedne drugima, ojačati solidarnost i europsko zajedništvo?
Osobno vjerujem, kada se aktualni slijed događanja bude približio kraju, da će nas trenutni izazovi usmjeriti na novo razmišljanje o našim međuljudskim odnosima, a što će konačno pridonijetii jačanju solidarnosti među ljudima i otvoriti novi pogled na vlastiti život temeljen na vrijednostima zajedništva i međusobnog poštivanja.

Stoga sam bio slobodan ovoj uskrsnoj čestitki priložiti kratki videozapis u kojem se na vrlo slikovit način skreće pažnja na potrebu promišljanja o vremenu nakon COVID-19 krize.

Koristim istodobno ovu prigodu da se u moje osobno ime kao i u ime svih djelatnika Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beču i njegovog konzularnog odjela, svim pojedincima, hrvatskim udrugama u Beču i Austriji od srca zahvalim na podršci i pomoći iskazanoj u komentarima na društvenim mrežama, u telefonskim pozivima, mailovima podrške i zahvale koje smo zaprimili proteklih dana, kad smo radili na vrlo zahtjevnom postupku repatrijacije naših hrvatskih državljana iz Tirola i Vorarlberga. To nam je dalo snagu i motivaciju da izdržimo sve pregovaračke i logističke napore kako bi se što više naših državljana moglo što brže evakuirati iz austrijskih mjesta koja su bila pod potpunom karantenom.

Da ne navodimo sve udruge i pojedince, želimo ovdje istaknuti Hrvatsku katoličku misiju u Innsbrucku, voditelja vlč. Luku Kesedžića i njegove suradnike, koji su nam savjetom i logističkom spremnošću bili bitan oslonac u mnogim pitanjima repatrijacijskog postupka u Saveznim zemljama Tirol i Vorarlberg.

Ovim putem se također zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske i posebno matičnom Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, Upravi za konzularne poslove, Uredu glasnogovornice MVEP HR, kolegama u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Republici Sloveniji i Veleposlanstvu Republike Slovenije u Beču, a i hrvatskim medijima na odličnoj komunikaciji i učinkovitoj suradnji, zahvaljujući kojoj smo nakon zaprimljene suglasnosti za repatrijaciju naših državljana iz austrijskih mjesta pod potpunom karantenom, mogli brzo i učinkovito evakuirati veliki broj naših sugrađana. Veliku zahvalu ovim bi putem želio iskazati i svom timu Konzulata i Veleposlanstva RH u Beču na iznimno požrtvovnom radu i angažmanu tijekom cijelog ovog razdoblja.

Posebno se zahvaljujemo i našim kolegama u Ministarstvu europskih i međunarodnih poslova Republike Austrije koju su nam bili od velike pomoći u koordinaciji postupaka prema pojedinim lokalnim upravama i samoupravama Saveznih pokrajina Tirola i Vorarlberga.

Ne smijemo zaboraviti ovdje spomenuti i teški potres koji je pogodio prijestolnicu naše domovine. Potres koji je uništio mnoge domove naših Zagrepčana, razorio zgrade, crkvene i sakralne objekte te kulturnu baštinu koju su naši preci stoljećima izgrađivali.

Neka nam ovo uskrsno vrijeme bude i pokretač za razmišljanjena koji ćemo se način sljedećih mjeseci i godina, svako sa svojim mogućnostima i sposobnostima, angažirati na obnovi grada u solidarnosti i empatiji prema onima koji sada trebaju najveću podršku.

Želimo da Vam Kristovo uskrsnuće donese novi duh i nadu za boljim, zdravijim i sretnijim danima. Želimo da bolesne i nemoćne oraspoloži podrška i briga novih generacija, mladima otkrije radosne spoznaje i milost mira, a u svima nama probudi sposobnost razlučivanja bitnog od nebitnog, obnovi i osnaži vezu s našim obiteljima,te ojača međusobno zajedništvo na čemu se temelji uspjeh svakog pojedinca i naroda.

Sretan Uskrs Vam želimo u nadi da ćete ga proslaviti u miru i zdravlju sa svojom obiteljima i drugim Vama bliskim ljudima, pa makar to bilo i na daljinu.

Daniel Glunčić
veleposlanik

Liebe kroatische Mitbürger und Mitbürgerinnen in der Republik Österreich,
Liebe österreichischen Freunde,

wir können jetzt schon bereits sagen, dass dasOsterfest des Jahres 2020 einen besonderen Stellenwert in der individuellen Erinnerung eines jeden Gläubigen aber auch in der gesamten christlichen Welt und der Menschheitsgeschichte haben wird.

So wie der Glaube an den auferstandenen Jesus Christus einen tiefgreifenden Einfluss auf den Verlauf der Menschheitsgeschichtehatte, so werden auch die Ereignisse dieses Jahres 2020 viele Dinge grundlegend verändern – in Kroatien, in Österreich, in der Welt – und das nicht nur auf wirtschaftlichem und finanziellem Gebiet, sondern vor allem im Hinblick auf das soziale Leben jedes Einzelnen, jeder Gesellschaft und jeder Nation.

Es stellt sich die Frage, ob diese Zeit der Selbstisolation, Quarantäne und der gegenseitigen Distanzierung die Menschen einander näherbringen, die Solidarität der Nationen untereinander und den europäischen Zusammenhalt stärken wird?

Persönlich glaube ich, sobald sich die gegenwärtigen Ereignisse zu Ende neigen und die Menschen bemüht sind,die neu entstehenden wirtschaftlichen und finanziellen Herausforderungen zu meistern, wird es auch dazu kommen, dass die zwischenmenschlichen und zwischenstaatlichen Beziehungen neu überdacht werden.

Letztendlich wird dieses Nachsinnen über unser eigenes Leben dazu führen, dass die Solidarität zwischen den Menschen erstarkenund eine neue Perspektive unseres eigenen Lebens eröffnet wird, die vor allem auf den Werten des gegenseitigen füreinander Einstehens und des gegenseitigen Respekts basiert sein wird.

Daher habe ich mir auch erlaubt,diesem besonderen Ostergrußein kurzes Video beizufügen, das auf sehr bildliche Art und Weise die Aufmerksamkeit darauf lenkt, die COVID-19 Krise auch als Chance und neuen Anfang zu sehen.

Im Zusammenhang mit der Corona-Krise in Österreich möchte ich auch diese Gelegenheit nutzen, mich in meinem Namen und im Namen aller Mitarbeiter der Botschaft der Republik Kroatien in Wien und unserer Konsularabteilung, von Herzen zu bedanken, bei den vielen kroatischen und österreichischen Mitbürgern, den kroatischen Vereinen in Wien und Österreich, die in den vergangenen Tagen unser Mitarbeiterteam in der Botschaft,beim äußerst anspruchsvollen Repatriierungsverfahren unsere kroatischen Bürger aus Tirol und Vorarlberg, mit zahlreichen Kommentaren in sozialen Netzwerken, persönlichen Telefonanrufen, E-Mail Zuschriften, solidarisch unterstützt haben. Dies gab uns Kraft und Motivation, bei den Gesprächen und Verhandlungen mit unseren österreichischen Freunden und bei der logistischen Durchführung der Repatriierung durchzuhalten und viele unserer Bürger zügig aus den österreichischen Quarantänestellen zu evakuieren.

Anstelle alleVereineund Einzelpersonen aufzuführen, möchten ich hier nur die Kroatische katholische Mission in Innsbruck nennen, den Leiter der Mission Pater Luka Kesedžić und seine Mitarbeiter, die uns mit ihrem Rat und ihre logistische Bereitschaft in vielen Fragen der Repatriierung unserer Bürger aus den Bundesländern Tirol und Vorarlberg geholfen haben.

Ich möchte auch der Regierung der Republik Kroatien und insbesondere dem Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten, dem Büro der Pressesprecherin des Ministeriums, der Direktion für konsularische Angelegenheiten, den Kollegen in der Botschaft der Republik Kroatien in der Republik Slowenien, der Botschaft der Republik Slowenien in Wien und den kroatischen Medien danken, für die hervorragende Kommunikation und effektive Zusammenarbeit.

Großen Dank richte ich hier auch an die Angehörigen und Kollegen der Botschaft der Republik Kroatien in Wien und der Konsularabteilung, die während der ganzen Zeit einen hohen und professionellen Einsatz gezeigt haben.

Diese Kooperation war die Grundlage dafür, dass nachdem die allgemeine Genehmigung zur Rückführung unserer Bürger aus den österreichischen Gemeinden, dieunter vollständiger Quarantäne waren, erhalten hatten, eine große Anzahl unserer Mitbürger schnell und effektiv evakuiert werden konnte.

Unser Dank gilt aber auch den Kollegen im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten der Republik Österreich, die bei der Koordinierung der Verfahren mit den einzelnen kommunalen Behörden der Bundesländer Tirol und Vorarlberg großartige Arbeit geleistet haben.

Vergessen wir an dieser Stelle auch nicht das schwere Erdbeben in Zagreb zu erwähnen, dass die Hauptstadt unserer Heimat inmitten der COVID-19 Pandemie unerwartet getroffen hat. Ein Erdbeben, das zahlreiche Wohnstätten unserer Zagreber Mitbürger, unzählige Gebäude, kirchliche und religiöse Gebäude und große Teile unseres Kulturerbes, welches unsere Vorfahren seit Jahrhunderten errichtetet haben, zerstörte.

Möge diese Osterzeit ein Ansporn für uns alle sein, auch darüber nachzudenken, wie in den kommenden Monaten und Jahren, jeder einzelne von uns,mit jeweils seinen eigenen Möglichkeiten und Fertigkeiten, dazu beitragen kann, im Bewusstsein solidarischen Handelns und emphatischen Verstehensgegenüber denen die jetzt am meisten unsere Hilfe brauchen, am Aufbau Zagrebs mitzuwirken.

Ich wünsche ihnen, dass der Glaube an die Auferstehung Christi in uns allen den Geist der Hoffnung, des Zusammenhalts und der Stärke entfacht, bei dem die junge Generation sich dessenbewusst wird, wie wertvoll und erbauend es ist, sich für die Kranken und Schwachen in unserer Gesellschaft einzusetzen und das unsere Generation darin erfolgreich ist, die Jungen darin zu ermutigen und zu bestärkenan einer guten, friedvolleren und menschenwürdigeren Welt zu arbeiten.
Möge dieses Ostern bei uns allen die Fähigkeit erwecken, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, die Bindung zu unseren Familien zu erneuern und die gegenseitige Zusammengehörigkeit stärken, denn nur darauf gründet sich der Erfolg im Leben jedes Einzelnen und jeder Nation.

Im Namen der Mitarbeiter der Botschaft der Republik Kroatien wünsche ich ihnen ein frohes Osterfest, in der Hoffnung, dass Sie es in Frieden und Gesundheit mit ihren Familien und anderen Menschen feiern, auch wenn wir es in manchen Fällen leider aus der Entfernung machen müssen.

Daniel Glunčić
Botschafter

https://www.youtube.com/watch?v=rcy0mjWn6yg

Leave a Reply

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.