Razvod u Austriji – sporazumni (Scheidung im Einvernehmen)!

Razvod u Austriji – sporazumni (Scheidung im Einvernehmen)!

 

U Austriji postoji nekoliko vrsta razvoda. Za razliku od „razvoda zbog krivnje jednog od bračnih drugova“ (Scheidung aus Verschulden), postoji i mogućnost Sporazumnog razvoda (Scheidung im Einvernehmen) prema § 55 Ehegesetz.

 

Naravno, za sporazumni razvod treba dvoje. Statistike pokazuju da većina razvoda u Austriji koja i ne započne kao Sporazumni, završava kao Sporazumni.

 

Pa, ako se zajedno sa bračnim drugom odlučite na sporazumni razvod braka, potrebno je da budu ispunjene određene pretpostavke.

 

Pretpostavke za sporazumni razvod braka

 

Prvo je potrebno da je bračna zajednica prestala prije više od pola godine.

 

Osim toga, brak mora biti neizlječivo narušen i više ne smiju postojati izgledi za ponovno uspostavljanje bračne zajednice.

 

Savjetovanje u svezi sa razvodom (Scheidungsberatung)

 

Ako su bračni drugovi sporazumni oko razvoda, i imaju maloljetnu djecu, potrebno je obaviti i savjetovanje u vezi sa razvodom povezanim potrebama maloljetnog djeteta (Familien-, Eltern-oder Erziehungsberatung) i o posljedicama razvoda (pravno-imovinskim, prava iz socijalnog osiguranja i pravno-mirovinskim). To je tzv. Scheidungsberatung.

 

Kada dobijete termin pred sudom, da bi se postiglo sklapanje Sporazumnog razvoda prema § 55 Ehegesetz potrebno je dokazati da su se bračni drugovi savjetovali kod ovlaštene osobe ili tijela, a kod suda je potrebno priložiti i odgovarajuću potvrdu o provedenom savjetovanju – Scheidungsberatung.

 

Zahtjev (Antrag)

 

Za potrebe sporazumnog razvoda potrebno je i to da bračni drugovi ispune i oboje potpišu Zahtjev (Antrag) kojim traže sporazumni razvod braka, te isti predaju na sud.

 

Gotovo svaki sud u Austriji ima primjerak Zahtjeva (Antrag), koji se može na sudu i preuzeti, s time da se neke verzije vrlo slične, a neke se ponešto razlikuju. Neslužbenu verziju Zahtjeva na hrvatskom i na njemačkom jeziku možete naći i na: www.adler-anwalt.com pod „Područja prava“.

 

Sadržaj Zahtjeva (Antrag)

 

U navedenom Zahtjev (Antrag) predviđene su rubrike koje je potrebno ispuniti, a tiču se prije svega osobnih podataka, ali i podataka o sklopljenom braku, o prebivalištima bračnih drugova, te o tome da li su već prije bili sklopljeni bračni ugovori ili dogovori.

 

Zatim se popunjavaju podaci o djeci i rubrike vezane za dogovor o roditeljskoj skrbi, te načinu uređenja budućeg kontakta djeteta sa roditeljem s kojim neće stanovati. Također se dogovara iznos te način plaćanja uzdržavanja za dijete odnosno djecu.

 

U Zahtjevu je potrebno ispuniti i rubriku vezano za dogovor oko budućeg uzdržavanje jednog od bračnih drugova odnosno moguće odricanje od uzdržavanja. To su naravno vrlo važna pitanja, na koja treba dati konkretne odgovore. Koji puta je pitanje uzdržavanja jednog od bračnih drugova vezano i uz pravo na kasnije ostvarivanje udovičke mirovine (Witwenrente), kao i na ostvarivanje prava na starosno osiguranje, te zakonsko zdravstveno osiguranje. Stoga se uvijek preporuča oko tih pitanja potražiti stručan savjet odnosno posebno se savjetovati.

 

Potom slijede pitanja vezano uz obiteljski dom, odnosno uz stan u kojem bračni drugovi žive i dogovor oko toga kako će urediti svoje odnose glede tog stana. Ta pitanja su osobito važna onda kada bračni drugovi imaju malodobnu djecu oko koje je potrebno skrbiti se i osigurati im siguran dom.

 

A nakon toga je potrebno dogovoriti sve vezano uz podjelu ostale imovine. Ostala imovina podrazumijeva prije svega nekretnine i ušteđevinu bračnih supružnika. Kada govorimo o ušteđevini tu se može raditi i o štednim knjižicama, stambenoj štednji, vrijednosnim papirima, životnim osiguranjima te ostaloj štednji. Kada se govori o nekretninama, tada treba posebno obratiti pažnju na postojanje kredita i hipoteka koje terete te nekretnine, te na pitanje da li su oba bračna druga jamci za kredit, te kako riješiti taj odnos u vezi pitanja razvoda braka.

 

U imovinu ulaze i vozila, pa je i glede vozila potrebno donijeti odluke kako će se podijeliti među bračnim drugovima.

 

Osim svega navedenog, potrebno je dogovoriti i kako će se dijeliti dugovi iz braka, koji uključuju i kredite i zajmove.

 

U konačnici je moguće dogovoriti da jedan bračni drugi isplati drugog bračnog druga, tzv. Ausgleichzahlung. I o tome je potrebno postići odluke, glede kojih je također dobro prethodno se stručno posavjetovati.

 

Kada je navedeni Zahtjev (Antrag) ispunjen, potpisuju ga oba supružnika, te se isti predaje na Sud.

 

Popunjavanja Zahtjeva (Antrag) je vrlo važan dio cijelo postupka, jer odgovarajući na pitanja iz Zahtjeva, zapravo dobivate punu sliku o tome kako želite urediti odnose sa svojim bračnim drugom i nakon razvoda braka.

 

Budući da je potrebno sporazumjeti se o puno otvorenih pitanja, to za bračne drugove koji se nalaze u postupku razvoda koji puta i nije tako jednostavno. Zato se preporuča da se pomoć u popunjavanju Zahtjeva potraži bilo kod odvjetnika ili kod obiteljskog medijatora.

 

Izbor mjerodavnog materijalnog prava

 

Ono o čemu se rijetko vodi računa, a jako je važno, je to da treba voditi računa i o tome koje materijalno pravo treba primijeniti kod razvoda, a koje kod podjele imovine. To znači da je potrebno utvrditi gdje je bilo posljednje zajedničko boravište stranaka, ali i kada je sklopljen brak, te gdje je brak sklopljen i gdje su bračni drugi imali prvo zajedničko boravište odmah po sklapanju braka. Ujedno treba provjeriti koje se EU-Uredbe imaju primijeniti. Sve iz razloga što neke EU-Uredbe uređuju pitanje razvoda, ali ne uređuju pitanje podjele bračne imovine. Koji puta važnu ulogu može igrati i zajedničko državljanstvo. A onda treba vidjeti da li u konkretnom slučaju možda treba primijeniti IPR-Gesetz ili neki drugi propis.

 

Budući su pravni sistemi različitih država u pravilu vrlo različiti, preporuča se uvijek osobitu pažnju pokloniti razmatranju pitanja: pravo koje država se treba primijeniti u konkretnom slučaju. Jer ovisno o tome koje se materijalno pravo treba primijeniti, može doći do velikih razlika u pravima koja sa sobom nosi razvod braka. I napomena: to uopće ne mora biti austrijsko pravo!

 

Sporazum pred sudom – Scheidungsfolgevereinbarung

 

Kada se dobije termin kod suda, pred sudom se sklapa i potpisuje Sporazumu o razvodu braka i njegovim posljedicama tzv. Scheidungsfolgevereinbarung.

 

U Sporazumu mora biti postignut dogovor o sljedećem:

 

  1. a) o roditeljskoj skrbi, o uzdržavanja, o osobnim kontaktima sa maloljetnim djetetom;
  2. b) o pitanju uzdržavanja Supružnika;
  3. c) o podjeli bračne imovine, ušteđevine i dugova.

 

Budući da su to važne teme, oko kojih se nije moguće dogovoriti u roku od 10 minuta tijekom ročišta pred sudom, vrlo je važno da se o tome svemu posavjetuje unaprijed, te da na sud dođete već sa gotovim i promišljenim rješenjima.

 

Stoga se u slučaju Sporazumnog razvoda (Scheidung im Einvernehmen) braka preporučuje o svim pitanja koja se tiču posljedica razvoda braka unaprijed provjeriti koje pravo treba primijeniti, razmotriti sva otvorena pitanja na koja treba dati odgovor, te u konačnici zajednički postići obostrano zadovoljavajuće dogovore, kako bi ročište pred sudom prošlo na zadovoljstvo obje strane!

 

Vlatka Adler, Mag.iur.

Leave a Reply

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.