Više od pola milijuna turista trenutno provodi svoj odmor u Hrvatskoj! – Mehr als eine halbe Million Touristen und Touristinnen verbringen derzeit ihren Urlaub in Kroatien!

Prema podacima eVisitor sustava, koji prikuplja podatke o turističkoj registraciji u komercijalnom i nekomercijalnom sektoru, kao i u nautičkom charteru (eCrew sustav), više od 500.000 turistaprvi je put u hrvatskim destinacijama, od kojih je više od    430.000 stranih posjetitelja. Trenutno, većina stranih gostiju dolaze iz Njemačke, Slovenije, Češke Republike, Poljske, Austrije, Slovačke i Mađarske.

“Većina turista dolazi s tržišta na kojima smo proveli najintenzivnije promotivne aktivnosti kako bismo svoju zemlju pozicionili kao zanimljivu, ali prije svega sigurnu destinaciju. Dobiveni rezultati dokazuju da smo uspjeli u tome, jer je Hrvatska jedna od rijetkih turističkih destinacija na Mediteranu gdje se turizam trenutno uspješno provodi. S daljnjim povećanjem letova za Hrvatsku očekujemo goste s dalekih neeuropskih tržišta, kao i iz Velike Britanije, Francuske i Skandinavije, posebice u središnjim i južnim dijelovima Dalmacije, počevši od sredine srpnja”,izjavio je Kristjan Stanišić, ravnatelj Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice,   ističući kako u Hrvatskoj odgovorno ponašanje i usklađenost sa svim propisanim epidemiološkim mjerama ostaju iznimno važne.  

U periodu od 1 do 100. 1. srpnja u Hrvatskoj je zabilježeno ukupno 600 tisuća dolazaka  (46 posto rezultata postignutih u istom razdoblju prošle godine) i 4,4 milijuna noćenja (53 posto rezultata postignutih u istom razdoblju prethodne godine).

Promatrajući noćenja po regiji tijekom tog razdoblja, većina ih je izvedena u Istri (1,2 milijuna noćenja), u Kvarnerskoj regiji (975.000 noćenja) i u zadarskoj regiji (819.000 noćenja). Nakon toga slijede splitsko-dalmatinske regije sa 706.000 noćenja, regija Ibenik-Knin sa 321.000 noćenja, dubrovačko-neretvanska regija sa 188.000 noćenja i ličko-senjska regija sa 167.000 noćenja.

Ako pogledate destinacije, većina noćenja u srpnju zabilježena je u destinacijama Vir, Rovinj, Medulin, Mali Lošinj, Poreč, Umag, Crikvenica itd.

Nach den Daten des eVisitor-Systems, welches die touristischen Registrierungsdaten im kommerziellen und nicht-kommerziellen Bereich sowie im nautischen Charter (eCrew-System) erfasst, halten sich bisher zum ersten Mal mehr als 500.000 Touristen und Touristinnen in den kroatischen Destinationen auf, davon sind mehr als 430.000 ausländische Besucher und Besucherinnen. Derzeit kommen die meisten ausländischen Gäste aus den Ländern Deutschland, Slowenien, Tschechien, Polen, Österreich, Slowakei und Ungarn.

“Die meisten Touristen und Touristinnen kommen aus den Märkten, in denen wir die intensivsten Werbemaßnahmen durchgeführt haben, um unser Land als interessantes, aber vor allem sicheres Reiseziel zu positionieren. Die erzielten Ergebnisse beweisen, dass uns dies gelungen ist, denn Kroatien ist eines der wenigen touristischen Destinationen im Mittelmeerraum, in welchem der Tourismusverkehr derzeit erfolgreich realisiert wird. Mit der weiteren Zunahme der Flüge nach Kroatien erwarten wir vor allem in den zentralen und südlichen Teilen Dalmatiens ab Mitte Juli Gäste aus weit entfernten außereuropäischen Märkten sowie aber auch aus Großbritannien, Frankreich und Skandinavien“, sagte Kristjan Staničić, der Direktor des Hauptbüros der Kroatischen Zentrale für Tourismus, und betonte, dass in Kroatien das verantwortungsbewusstes Verhalten sowie die Einhaltung aller vorgeschriebenen epidemiologischen Maßnahmen nach wie vor äußerst wichtig sind.

In dem Zeitraum vom 1. bis 10. Juli wurden insgesamt 600 Tausend Ankünfte in Kroatien (46 Prozent der im gleichen Zeitraum des Vorjahres erzielten Ergebnisse) und 4,4 Millionen Nächtigungen (53 Prozent der im gleichen Zeitraum des Vorjahres erzielten Ergebnisse) verzeichne.

Betrachtet man die Nächtigungen nach Regionen in diesem Zeitraum, so wurden die meisten davon in Istrien (1,2 Millionen Nächtigungen), in der Kvarner Region (975.000 Nächtigungen) und in der Region Zadar (819.000 Nächtigungen) realisiert. Es folgen darauf die Regionen Split-Dalmatien mit 706.000 Übernachtungen, die Region Šibenik-Knin mit 321.000 Nächtigungen, die Region Dubrovnik-Neretva mit 188.000 Nächtigungen und die Region Lika-Senj mit 167.000 Nächtigungen.

Betrachtet man die Reiseziele, so wurden die meisten Nächtigungen im Juli bisher in den Destinationen Vir, Rovinj, Medulin, Mali Lošinj, Poreč, Umag, Crikvenica, etc. verzeichnet.

Izvor : HTZ

Foto : Zoran Jelača

Leave a Reply

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.