Kako je izgledala prva hrvatska poštanska marka (1918.)

Prva hrvatska poštanska marka puštena je u optjecaj 29. studenog 1918. godine. Na njoj je prikazan rob koji skida okove, što je bila aluzija na izlazak Hrvatske iz sastava Austro-Ugarske, što se dogodilo nešto ranije te godine. Na gornjem rubu marke nalazio se natpis Hrvatska, a s obje strane kratice SHS, što je bio naziv za novonastalu državu u koju se Hrvatska uključila, Državu Slovenaca, Hrvata i Srba.

Autorstvo likovnog rješenja pripisuje se dvojici dizajnera: Rudolfu Sabljaku za roba, a Rudolfu Valiću za okvir i tekst. Tehnikom kamenotiska marke su izrađene u Zemaljskoj tiskari u Zagrebu. Tiskano je samo 15.000 primjeraka tih maraka.

 

Prije te prve poštanske marke, u Hrvatskoj su se rabile dugo godina austrijske, odnosno ugarske marke. Inače, prva marka na svijetu nastala je 1840. godine u Velikoj Britaniji i naziva se Penny Black. Kod nas su marke prvi put ušle u optjecaj 1850. godine iz Austrije jer je u to doba Hrvatska bila u sastavu Habsburške Monarhije.

Nakon osamostaljenja Republike Hrvatske, izdana je i prva njena poštanska marka i to 9. rujna 1991. godine. Ta marka bila je zapravo dodatna tarifa od jednog jugoslavenskog dinara za zračnu poštu Zagreb – Dubrovnik.

Izvor : Dnevno.hr

Leave a Reply

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.