Dinara proglašena 12. parkom prirode u Hrvatskoj

Hrvatski sabor donio je u petak Zakon o proglašenju Parka prirode Dinara.

Time je područje masiva Dinare (Dinara, Troglav i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu proglašeno 12. parkom prirode u Hrvatskoj.

“Danas je važan dan za zaštitu prirode u Republici Hrvatskoj. Park prirode Dinara postao je 12. park prirode u Republici Hrvatskoj i zajedno s 8 nacionalnih parkova, zaokružili smo cjelinu od 20 zaštićenih područja u kategoriji parka prirode i nacionalnog parka“, rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić.

 

Tako je udio zaštićenih područja u kopnenoj površini Hrvatske zajedno s područjem ekološke mreže Natura 2000 dosegnuo 39 posto zaštićenog dijela.

Na području Parka nalazi se ukupno 11 područja ekološke mreže Natura 2000 – dva područja očuvanja značajna za ptice te devet područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove. Na području Parka nalazi se i najviši vrh Republike Hrvatske – Sinjal (1831 m).

Park prirode Dinara obuhvaća površinu od 63.052 hektara na području  Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije, što predstavlja najveće područje parka prirode nakon Parka prirode Velebit.

Treba naglasiti kako je područje Parka od posebnog interesa za Hrvatsku zbog očuvanja izvornih prirodnih vrijednosti, bogate georaznolikosti, divljih vrsta flore i faune, endema te cjelokupne raznolikosti prirodnih staništa kao što su vodena staništa Krčića i Cetine s pritocima, močvarna staništa, stijene i točila, šumska i špiljska staništa.

Dnevno.hr

 

Leave a Reply

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.