KULTURNA NAGRADA „METRON“ ZA 2020. LJETO DR. JOSIPU SERŠIĆU

Kulturna nagrada „Metron“ za 2020. ljeto dr. Josipu Seršiću

 

Sedmeročlani žiri za dodjelu kulturne nagrade »Metron« Hrvatskoga centra u Beču se sastao i

je u svojoj sjednici četvrtak, 11. marca o.lj. jednoglasno zaključio da će ovu nagradu za ljeto 2020. posmrtno dodiliti dr. Josipu Seršiću. Lječnik, povjesničar, jezikoslovac, dopisnik i savjetnik dr. Josip Seršić je za najveći dio svojih prijateljev i poznancev naglo i neočekivano umro na Štefanju 2020. ljeta.

 

Od svojega dolaska u Beč 1988. ljeta bio je redovit gost u Hrvatskom centru i se aktivno uključio u predavanja i diskusije, a stao je i na raspolaganje kao savjetnik u brojni povijesni i aktualni pitanji s pogledom na hrvatsku povijest, književnost i hrvatski jezik.

Vrhunac ovoga savjetovanja odnosno suradnje je bila njegova inicijativa da bi Hrvatski centar na temelju njegovih istraživanj o povijesti i autohtonosti Hrvatov u Beču a posebno o „Hrvatskom Selu“ (Krowotendörfl) na kasnijem Spittelbrgu u danšanjem 8. bečkom kotaru priredio simpozij „400 ljet Hrvati u Beču“ (2009. ljeta). Uz njegovu intenzivnu suradnju je Hrvatski centar pak konačno i priredio vrlo uspješan trodnevni znanstveni, kulturni i zabavni skup uz sudjelovanje znamenitih stručnjakov iz Beča i Gradišća, a isto tako i iz Hrvatske, Madjarske i Vojvodine.

 

Kao jednu od posljedic toga simpozija je dr. Josip Seršić za tisak uredio i dvojezičnu knjigu „Hrvatski Beč – Kroatisches Wien“ ( 2013.) Uza to je širjoj gradišćanskohrvatskoj javnosti poznat i kao pisac brojnih člankov u HN, u ki je istaknuo povezanost sa „starom domovinom“, a na tlu Beča je poznat i priznat kao vrsni i poliglotni vodič kroz grad, posebno i po hrvatski tragi i slijedi u austrijskoj metropoli.

Sa smrćom dr. Josipa Seršića Hrvatski centar i sve u njemu udomaćene udruge i organizacije su izgubile vjernoga prijatelja, dobrohotnoga savjetnika i angažiranoga i vrsnoga diskutanta, a Hrvatska akademska zajednica u Beču i Austrijsko društvo za kroatistiku su izgubili marljivoga suradnika, ki je bio još pun idejov i planov, uz ostalo i u pogledu na prosvitljavanje hrvatske povijesti Beča i znamenitih Hrvatov i Hrvatic u Beču.

 

S obzirom na sadašnje teške okolnosti zbog korona pandemije još nije poznato kada i komu u zastupničtvu pokojnoga laureata će se predati nagrada „Metron“ u obliku skulpture od stakla i povelje. O terminu i obliku svetačnosti će Hrvatski centar obavjestiti  javnost čim bude moguće.

Petar Tyran u ime sedmeročlanoga žirija za dodjelu „Metrona“

Hrvatski centar

A-1040 Wien/Beč, Schwindgasse 14

Dosadašnji dobitniki Metrona:

 

Prvom ovom kulturnom nagradom »Metron« (u obliku skulpture od sirovoga stakla i povelje) — u spomen na dugoljetnoga predsjednika Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču i angažiranoga hrvatskoga aktivsta i funkcionara pred svim u Beču ali i za cijelu hrvatsku zajednicu i u Gradišću i u susjedni zemlja Demetra Karalla (1924.-1991.) po odluki Kuratorija Hrvatskoga centra —

za 2008. ljeto je odlikovan pjesnik i književnik Anton Leopold; podjela je bila u kasnu jesen 2008. ljeta u Hrvatskom centru u Beču,

za 2009. ljeto Jurko Cvečko (tadašnji predsjednik Kulturnoga saveza Hrvatov u Slovačkoj),

za ljeto 2010. nagradom »Metron« odlikovan je stručnjak za tamburašku glazbu, zborovodja Hanzi Gabriel, koruški Slovenac,

za 2011. ljeto pak folklorni ansambl Kolo Slavuj (utemeljitelji: dir. Mirko Berlaković, dr. Štefan Karall, dr. Milan Kornfeind),

za 2012. Joza Lavička, moravski Hrvati, kulturni aktivist, sabirač i čuvar narodnoga dobra moravskih Hrvatov,

za 2013. Feri Fellinger i grupa Pax, ki imaju posbene zasluge u vezi s hrvatskom (zabavnom) muzikom i su usko povezani s „Društvom“ u Beču,

za 2014. Gordan Bakota (veleposlanik RH u Austriji i promicatelj diplomatskih, kulturnih i političkih vezov RH i nje županijov posebno i s gradišćanskimi Hrvati, njevimi seli i općina kao i društvi širom Gradišća a posebno i s Hrvatskim centrom u Beču),

za 2015. Herman i Hubert Rešetarić, hrvatski aktivist, i dr. Anton Andorfer (posthumno) za njevo zalaganju za prava gradišćanskih Hrvatov (i u okviru posebnoga društva DzpGH),

za 2016. ovom nagradom je odlikovana  Snježana Herek, novinarka Večernjega lista i Fenix-magazina i korespondentica i za gradišćanske Hrvate u Beču ods. Austriji,

za 2017. odlikovan je dr. Heinz Tichy, osnivač i dugoljetni predsjednik »Bečke djelatne zajednice za narodnosna pitanja-Instituta za narodne grupe«, ka je svečevala 30 ljet postojanja i povodom toga izdala zbornik »Neue Entwicklungen der Volksgruppen in Wien«,

za 2018. su odlikovani pjevački i muzički kvintet i izvodjači novoaranžiranih tradicionalnih hrvatskih jačak Vili Rešetarić i BasBariTenori,

za 2019. je odlikovan Raymond Rojnik, ravnatelj Koncertne direkcije Varaždin i kao takov producent Varaždinskih baroknih večeri (svetačnost i predaja nagrade se zbog korona pandemija još nije mogla održati).

 

 

Za dodjelu nagrade »Metron« po odluki Kuratorija Hrvatskoga centra sazvan je neodvisni žiri, ki sakuplja prijedloge ili sam predlaže pak i odluči o dobitniku/ici kulturne nagrade.

 

Člani žirija za dodjelu »Metrona« su (po alfabetu):

  • Brajinović Marijan, dr. (umirovljeni ministerijalni savjetnik i istraživač hrvatskih tragov i slijedov u Beču i Austriji)
  • Grandić Marijana, mag. (EU-opunomoćenica za integrativne i mirovne inicijative)
  • Gregorić Rudi, mag., (umirovljeni porezni savjetnik)
  • Kinda-Berlaković Zorka, mag. dr. (profesorica za BKS i GH na Slavistiki Bečkoga sveučilišća i PVŠ Željezno)
  • Linzer Peter, dipl.inž, (umirovljeni IT-menedžer)
  • Novak-Karall Gabriela (glavna tajnica Hrvatskoga centra, Beč)
  • Tyran Petar (glavni urednik Hrvatskih novin i kurator u Hrvatskom centru)

 

 

Leave a Reply

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.