KULTURNA NAGRADA „METRON“ ZA 2020. LJETO DR. JOSIPU SERŠIĆU

KULTURNA NAGRADA „METRON“ ZA 2020. LJETO DR. JOSIPU SERŠIĆU

Kulturna nagrada „Metron“ za 2020. ljeto dr. Josipu Seršiću

 

Sedmeročlani žiri za dodjelu kulturne nagrade »Metron« Hrvatskoga centra u Beču se sastao i

je u svojoj sjednici četvrtak, 11. marca o.lj. jednoglasno zaključio da će ovu nagradu za ljeto 2020. posmrtno dodiliti dr. Josipu Seršiću. Lječnik, povjesničar, jezikoslovac, dopisnik i savjetnik dr. Josip Seršić je za najveći dio svojih prijateljev i poznancev naglo i neočekivano umro na Štefanju 2020. ljeta.

 

Od svojega dolaska u Beč 1988. ljeta bio je redovit gost u Hrvatskom centru i se aktivno uključio u predavanja i diskusije, a stao je i na raspolaganje kao savjetnik u brojni povijesni i aktualni pitanji s pogledom na hrvatsku povijest, književnost i hrvatski jezik.

Vrhunac ovoga savjetovanja odnosno suradnje je bila njegova inicijativa da bi Hrvatski centar na temelju njegovih istraživanj o povijesti i autohtonosti Hrvatov u Beču a posebno o „Hrvatskom Selu“ (Krowotendörfl) na kasnijem Spittelbrgu u danšanjem 8. bečkom kotaru priredio simpozij „400 ljet Hrvati u Beču“ (2009. ljeta). Uz njegovu intenzivnu suradnju je Hrvatski centar pak konačno i priredio vrlo uspješan trodnevni znanstveni, kulturni i zabavni skup uz sudjelovanje znamenitih stručnjakov iz Beča i Gradišća, a isto tako i iz Hrvatske, Madjarske i Vojvodine.

 

Kao jednu od posljedic toga simpozija je dr. Josip Seršić za tisak uredio i dvojezičnu knjigu „Hrvatski Beč – Kroatisches Wien“ ( 2013.) Uza to je širjoj gradišćanskohrvatskoj javnosti poznat i kao pisac brojnih člankov u HN, u ki je istaknuo povezanost sa „starom domovinom“, a na tlu Beča je poznat i priznat kao vrsni i poliglotni vodič kroz grad, posebno i po hrvatski tragi i slijedi u austrijskoj metropoli.

Sa smrćom dr. Josipa Seršića Hrvatski centar i sve u njemu udomaćene udruge i organizacije su izgubile vjernoga prijatelja, dobrohotnoga savjetnika i angažiranoga i vrsnoga diskutanta, a Hrvatska akademska zajednica u Beču i Austrijsko društvo za kroatistiku su izgubili marljivoga suradnika, ki je bio još pun idejov i planov, uz ostalo i u pogledu na prosvitljavanje hrvatske povijesti Beča i znamenitih Hrvatov i Hrvatic u Beču.

 

S obzirom na sadašnje teške okolnosti zbog korona pandemije još nije poznato kada i komu u zastupničtvu pokojnoga laureata će se predati nagrada „Metron“ u obliku skulpture od stakla i povelje. O terminu i obliku svetačnosti će Hrvatski centar obavjestiti  javnost čim bude moguće.

Petar Tyran u ime sedmeročlanoga žirija za dodjelu „Metrona“

Hrvatski centar

A-1040 Wien/Beč, Schwindgasse 14

Dosadašnji dobitniki Metrona:

 

Prvom ovom kulturnom nagradom »Metron« (u obliku skulpture od sirovoga stakla i povelje) — u spomen na dugoljetnoga predsjednika Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču i angažiranoga hrvatskoga aktivsta i funkcionara pred svim u Beču ali i za cijelu hrvatsku zajednicu i u Gradišću i u susjedni zemlja Demetra Karalla (1924.-1991.) po odluki Kuratorija Hrvatskoga centra —

za 2008. ljeto je odlikovan pjesnik i književnik Anton Leopold; podjela je bila u kasnu jesen 2008. ljeta u Hrvatskom centru u Beču,

za 2009. ljeto Jurko Cvečko (tadašnji predsjednik Kulturnoga saveza Hrvatov u Slovačkoj),

za ljeto 2010. nagradom »Metron« odlikovan je stručnjak za tamburašku glazbu, zborovodja Hanzi Gabriel, koruški Slovenac,

za 2011. ljeto pak folklorni ansambl Kolo Slavuj (utemeljitelji: dir. Mirko Berlaković, dr. Štefan Karall, dr. Milan Kornfeind),

za 2012. Joza Lavička, moravski Hrvati, kulturni aktivist, sabirač i čuvar narodnoga dobra moravskih Hrvatov,

za 2013. Feri Fellinger i grupa Pax, ki imaju posbene zasluge u vezi s hrvatskom (zabavnom) muzikom i su usko povezani s „Društvom“ u Beču,

za 2014. Gordan Bakota (veleposlanik RH u Austriji i promicatelj diplomatskih, kulturnih i političkih vezov RH i nje županijov posebno i s gradišćanskimi Hrvati, njevimi seli i općina kao i društvi širom Gradišća a posebno i s Hrvatskim centrom u Beču),

za 2015. Herman i Hubert Rešetarić, hrvatski aktivist, i dr. Anton Andorfer (posthumno) za njevo zalaganju za prava gradišćanskih Hrvatov (i u okviru posebnoga društva DzpGH),

za 2016. ovom nagradom je odlikovana  Snježana Herek, novinarka Večernjega lista i Fenix-magazina i korespondentica i za gradišćanske Hrvate u Beču ods. Austriji,

za 2017. odlikovan je dr. Heinz Tichy, osnivač i dugoljetni predsjednik »Bečke djelatne zajednice za narodnosna pitanja-Instituta za narodne grupe«, ka je svečevala 30 ljet postojanja i povodom toga izdala zbornik »Neue Entwicklungen der Volksgruppen in Wien«,

za 2018. su odlikovani pjevački i muzički kvintet i izvodjači novoaranžiranih tradicionalnih hrvatskih jačak Vili Rešetarić i BasBariTenori,

za 2019. je odlikovan Raymond Rojnik, ravnatelj Koncertne direkcije Varaždin i kao takov producent Varaždinskih baroknih večeri (svetačnost i predaja nagrade se zbog korona pandemija još nije mogla održati).

 

 

Za dodjelu nagrade »Metron« po odluki Kuratorija Hrvatskoga centra sazvan je neodvisni žiri, ki sakuplja prijedloge ili sam predlaže pak i odluči o dobitniku/ici kulturne nagrade.

 

Člani žirija za dodjelu »Metrona« su (po alfabetu):

  • Brajinović Marijan, dr. (umirovljeni ministerijalni savjetnik i istraživač hrvatskih tragov i slijedov u Beču i Austriji)
  • Grandić Marijana, mag. (EU-opunomoćenica za integrativne i mirovne inicijative)
  • Gregorić Rudi, mag., (umirovljeni porezni savjetnik)
  • Kinda-Berlaković Zorka, mag. dr. (profesorica za BKS i GH na Slavistiki Bečkoga sveučilišća i PVŠ Željezno)
  • Linzer Peter, dipl.inž, (umirovljeni IT-menedžer)
  • Novak-Karall Gabriela (glavna tajnica Hrvatskoga centra, Beč)
  • Tyran Petar (glavni urednik Hrvatskih novin i kurator u Hrvatskom centru)

 

 
0 0 votes
Article Rating

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x