Poreznici u novoj akciji: na udaru neprijavljeni dohoci iz inozemstva, neplatišama daju još jednu priliku za iskupljenje

Porezna uprava krenula je u novu akciju utjerivanja poreza. Nakon što su prošle godine pritisnuli obrtnike paušaliste sada su na udaru poreznika građani koji nisu prijavili prihode ostvarene u inozemstvu

Krajem prošle godine Porezna uprava je putem svojih mrežnih stranica uputila poziv svim građanima koji su prijašnjih godina ostvarili prihode u inozemstvu, a koje nisu na vrijeme prijavili da to dobrovoljno učine i na taj način izbjegnu predviđene sankcije.

Kako bi nesavjesne porezne obveznike potaknuli na suradnju, poreznici napominju da su temeljem razmjene s poreznim tijelima drugih država o ostvarenim primicima hrvatskih rezidenata uočili da određeni broj građana nije ispunio svoju obvezu i prijavio inozemne primitke.

Važno je naglasiti da su svi građani s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u Hrvatskoj dužni prijaviti inozemne primitke neovisno o tome je li u inozemstvu porez već plaćen i hoće li u Hrvatskoj postojati obveza plaćanja poreza.

Dvije najveće skupine koje podliježu oporezivanju inozemnih dohodaka su umirovljenici i radnici na radu u inozemstvu, koji nisu odjavili prebivalište u Hrvatskoj i ispisali se iz registra poreznih obveznika.

Inozemne mirovine oporezuju se od 2012. godine. Porezne škare zahvatile su brojne umirovljenike koji su stekli mirovine u državama s kojima Hrvatska ima ugovore prema kojima pravo i prednost naplate poreza ima zemlja prebivališta. Riječ je o 37 zemalja, među kojima su Austrija, Italija, Švicarska, Francuska, ali i zemlje bivše Jugoslavije.

Dio umirovljenika oglušio se na ovaj namet pa je Porezna uprava u više navrata slala upozorenja neplatišama da reguliraju svoj porezni status. Za umirovljenike iz pojedinih zemalja poreznici automatski obrađuju poreznu prijavu na temelju razmjene podataka pa oni nisu dužni prijavljivati inozemne primitke. Riječ je o umirovljenicima koji primaju mirovinu iz Kanade, Kine, Luksemburga, Sjeverne Makedonije, Maroka, Mauricijusa, Njemačke, Omana, Poljske i San Marina.

tportal
Izvor: Porezna uprava / Autor: Porezna uprava

Kada je riječ o ‘gastarbajterima’ s adresom u Hrvatskoj, kojima je u državi izvora dohotka već naplaćen porez, oni nemaju obvezu plaćanja poreza u Hrvatskoj tijekom godine, ali o inozemnim primicima i plaćenom porezu u inozemstvu trebaju obavijestiti Poreznu upravu do 31. siječnja za prethodnu godinu.

Utvrđivanje porezne obveze u Hrvatskoj za umirovljenike i radnike u inozemstvu ovisi o ugovornim odnosima među državama. Kad se radi o državama s kojima je sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, porezni obveznik u pravilu nije obavezan plaćati porez u Hrvatskoj, osim u spomenutim slučajevima inozemnih mirovina.

tportal
Izvor: Porezna uprava / Autor: Porezna uprava

Također, kada je ugovorom propisana metoda uračunavanja (pr. Austrija, Slovenija) ili ne postoji ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (npr. SAD), hrvatski poreznici će obračunati poreznu obvezu prema našim pravilima, a porez plaćen u inozemstvu uračunat će se u podmirenje porezne obveze. Ako je porezni obveznik u inozemstvu platio više poreza nego što je obračunato u Hrvatskoj, nema dodatne porezne obveze, a ako je u inozemstvu plaćeno manje poreza, dobit će rješenje o obvezi plaćanja razlike poreza na dohodak.

Iako su izbjegli prijavu poreza i tako prekršili zakonsku obvezu, država pruža mogućnost nesavjesnim poreznim obveznicima da naknadno ispune svoju obvezu bez kažnjavanja. Štoviše, svima koji dobrovoljno prijave primitke ostvarene u inozemstvu u prethodnim godinama omogućuje se povoljniji porezni tretman.

Tako će se za dobrovoljno prijavljeni inozemni primitak u slučaju utvrđivanja porezne obveze postupak provoditi prema propisima važećim na dan dobrovoljnog prijavljivanja, bez obračuna kamata i bez izricanja novčane kazne za prekršaj nepravodobne prijave inozemnih primitaka.

To znači da će se porezna obveza obračunavati uz primjenu porezne stope od 10, 20 i 30 posto, iako su ranijih godina porezne stope bile više (12, 24 i 36 posto). Imaju pravo i na korištenje porezne pogodnosti umanjenja poreza za 50 posto za dohodak od mirovine, umanjenje porezne obveze za mlade po osnovi dohotka od nesamostalnog rada na dio porezne osnovice, na koju se plaća porez po stopi od 20 posto, te umanjenje porezne obveze za 50 posto za potpomognuta područja I. skupine i Grad Vukovar.

Inozemne primitke ostvarene u ranijim razdobljima građani mogu prijaviti pomoću posebno kreiranog obrasca Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka putem sustava ePorezna, putem pošte ili osobnim dolaskom u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

Tportal.hr

Leave a Reply

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.