Ukida se JMBG

Hrvatski sabor danas će raspraviti konačni prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju jer se danom prestanka važenja tog zakona, 1. siječnja 2023. godine, prestaju određivati matični brojevi građana.

 

“Matični brojevi građana koji su određeni do dana prestanka važenja Zakona o matičnom broju, neće se brisati iz postojećih evidencija te će se moći koristiti za povezivanje i razmjenu podataka u onim slučajevima kad se povezivanje podataka neće moći izvršiti korištenjem osobnoga identifikacijskog broja, međutim ne kao osnovna i stalna identifikacijska oznaka građanina, već kao kontrolni mehanizam.

Naime, osobi koja je preminula prije 31. prosinca 2008., odnosno osobe koje su nestale/stradale tijekom Domovinskog rata ili članovi obitelji stradalnika iz Domovinskog rata koji su preminuli prije stupanja na snagu Zakona o OIB-u, nije i ne može biti određen i dodijeljen OIB jer se iste osobe ne smatraju obveznicima broja”, stoji u Zakonu.

U Hrvatskoj je od 1976. u uporabi 13-znamenkasti matični broj (MBG) ili jedinstveni matični broj građana (JMBG) reguliran Zakonom o matičnom broju (NN 9/92) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o matičnom broju (NN 66/02).

Broj je stečevina iz doba Jugoslavije, tako da ga možemo naći u aktivnoj uporabi i u drugim bivšim jugoslavenskim republikama. Prilikom uvođenja se građanima dodjeljivao po mjestu stanovanja, a nakon toga je dodjeljivan po mjestu rođenja.

U MBG-u je kodirano sljedeće:

  • datum rođenja
  • regija rođenja
  • redni broj
  • spol

Dakle, osim što ispunjava osnovnu namjenu jednoznačnog identificiranja građana, JMBG izravno otkriva i neke osobne podatke. Iz tog razloga je opisan kao kazujući broj podložan zlouporabi, a njegova je javna uporaba ukinuta. Međutim, mnoge institucije i davatelji usluga, kao što su banke i osiguravajuća društva, i dalje traže od stranaka njihov matični broj.

Od ožujka 2017. MBG više nije potreban pri potpisivanju zahtjeva za referendum.  Inačica izvorne stranice arhivirana 18. veljače 2018.

U međuvremenu je (od 2009.) uveden novi identifikacijski broj, tzv. osobni identifikacijski broj (OIB) koji mijenja (J)MBG, ali su u prijelaznom razdoblju oba broja bila u uporabi.

Zoran / TV Wien

 

 

Leave a Reply

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.