Došašće – Advent

Došašće – Advent

Ove godine 2023 , advent ili došašće počinje od nedjelje 3.prosinca i traje do 24.prosinaca na Badnjak

Značenje adventa,došašća

Advent, kao što i samo ime kaže, potječe od latinske riječi “adventus”, što znači dolazak. Služi kao duboki podsjetnik na iščekivanje dolaska Mesije, Isusa Krista. Od postanka svijeta do Njegovog rođenja, Došašće predstavlja ovo razdoblje iščekivanja. Zanimljivo je da četiri tjedna došašća simboliziraju četiri tisućljeća prema biblijskom shvaćanju, od stvaranja svijeta do rođenja Kristova. Istovremeno, došašće upućuje vjernike i na iščekivanje ponovnog Kristova dolaska.

Početak crkvene godine

Došašće nije samo vrijeme duhovne priprave za Božić; također označava početak crkvene godine. Crkvena godina počinje prvom nedjeljom došašća, a završava nedjeljom Krista Kralja. Tijekom godine vjernici su pozvani razmišljati o Kristovoj žrtvi, uskrsnuću, dolasku Duha Svetoga i Njegovom konačnom slavnom povratku i vladavini.

Poruka došašća

Tijekom adventskog razdoblja kršćani se bave čitanjem Biblije i porukama koje naglašavaju teme iščekivanja, nade, budnosti i čežnje. Vrijeme je da budemo budni za Kristov drugi dolazak i da prepoznamo znakove vremena, kao što je istaknuo sam Krist govoreći o posljednjim vremenima. Ovo iščekivanje treba biti ispunjeno nadom i dubokom čežnjom za Kristom. Došašće poziva vjernike da pripreme svoja srca za Njegov dolazak.

Advent kao radosno vrijeme

Za razliku od svečanosti i pokore korizme, došašće karakteriziraju radost i slavlje. To je doba u kojem kršćani radosno iščekuju dolazak svog Spasitelja i dijele ovu poruku radosti s drugima. Treća nedjelja došašća je prikladno nazvana “Nedjelja radosti”, ponavljajući osjećaj iz Pavlove poslanice Filipljanima, koja se čita na ovaj dan: “Radujte se uvijek u Gospodinu! Ponavljam: radujte se! Gospodin je blizu!” (Filipljanima 4,4-5).

Tradicija adventskog vijenca

Jedna cijenjena tradicija povezana s adventom je adventski vijenac. Njegovo podrijetlo seže u 1838. u Hamburgu, u Njemačkoj, u “Das Rauhe Haus” (“Rošna kuća”), domu za siromašnu djecu koji je osnovao Johann Hinrich Wichern, mladi evangelistički pastor i pedagog. U svojoj potrazi da Advent učini smislenim za svoje štićenike, Wichern je uveo ideju paljenja jedne svijeće svaki dan tijekom prosinca, što je kulminiralo velikim svjetlosnim krugom s 24 svijeće do Božića. Dvadeset malih crvenih svijeća predstavljalo je radne dane, dok su četiri velike bijele svijeće simbolizirale adventske nedjelje. S vremenom su se u vijenac ugrađivale zimzelene grane koje su vremenom zamijenile drvenu konstrukciju. Ova se tradicija proširila iz Njemačke na evangeličke obitelji diljem svijeta. Danas se obično koriste četiri svijeće koje predstavljaju četiri adventske nedjelje.

Došašće je doba bogato tradicijom i značenjem koje vjernicima nudi vrijeme pripreme, razmišljanja i radosti. To je podsjetnik na iščekivanje Kristova dolaska na svijet i poziv da pripremimo svoja srca za Njegov drugi dolazak. Dok palimo svijeće adventskog vijenca i prihvaćamo poruke nade i radosti, podsjećamo se na duboki značaj ovog razdoblja u kršćanskoj vjeri. Neka došašće bude vrijeme duhovnog rasta, razmišljanja i radosnog iščekivanja dok iščekujemo dolazak našeg Spasitelja, Isusa Krista.

 

In diesem Jahr 2023 beginnt der Advent am Sonntag, dem 3. Dezember, und dauert bis zum 24. Dezember, dem Heiligabend.

Die Bedeutung von Advent, Ankunft

Advent kommt, wie der Name schon sagt, vom lateinischen Wort „adventus“, was Ankunft bedeutet. Es dient als tiefe Erinnerung an die Vorfreude auf das Kommen des Messias, Jesus Christus. Von der Grundlegung der Welt bis zu seiner Geburt stellt der Advent diese Zeit der Vorfreude dar. Interessant ist, dass die vier Adventswochen nach biblischem Verständnis vier Jahrtausende symbolisieren, von der Erschaffung der Welt bis zur Geburt Christi. Gleichzeitig weist der Advent die Gläubigen auch auf die Erwartung der Wiederkunft Christi hin.

Der Beginn des Kirchenjahres

Der Advent ist nicht nur eine Zeit der spirituellen Vorbereitung auf Weihnachten; Es markiert auch den Beginn des Kirchenjahres. Das Kirchenjahr beginnt am ersten Adventssonntag und endet am Christkönigssonntag. Im Laufe des Jahres sind die Gläubigen eingeladen, über das Opfer Christi, die Auferstehung, das Kommen des Heiligen Geistes und seine letzte glorreiche Wiederkunft und Herrschaft nachzudenken.

Adventsbotschaft

Während der Adventszeit nehmen Christen an Bibellesungen und Botschaften teil, in denen die Themen Vorfreude, Hoffnung, Wachsamkeit und Sehnsucht im Vordergrund stehen. Es ist an der Zeit, auf das zweite Kommen Christi zu achten und die Zeichen der Zeit zu erkennen, wie Christus selbst betonte, als er über die Endzeit sprach. Diese Vorfreude sollte von Hoffnung und tiefer Sehnsucht nach Christus erfüllt sein. Der Advent ruft die Gläubigen dazu auf, ihr Herz auf sein Kommen vorzubereiten.

Der Advent als freudige Zeit

Im Gegensatz zur Feierlichkeit und Buße in der Fastenzeit ist der Advent von Freude und Feiern geprägt. Es ist eine Zeit, in der Christen freudig auf das Kommen ihres Erlösers warten und diese Botschaft der Freude mit anderen teilen. Der dritte Adventssonntag wird treffend „Sonntag der Freude“ genannt und wiederholt den Satz aus dem Brief des Paulus an die Philipper, der an diesem Tag gelesen wird: „Freut euch im Herrn allezeit!“ Ich wiederhole: Freut euch! Der Herr ist nahe!“ (Philipper 4:4-5).

Adventskranz-Tradition

Eine beliebte Tradition im Advent ist der Adventskranz. Seine Ursprünge reichen bis ins Jahr 1838 in Hamburg zurück, im „Rauhe Haus“, einem Heim für arme Kinder, das von Johann Hinrich Wichern, einem jungen evangelischen Pfarrer und Pädagogen, gegründet wurde. In seinem Bestreben, den Advent für seine Bewohner bedeutsam zu machen, führte Wichern die Idee ein, im Dezember jeden Tag eine Kerze anzuzünden, was in einem großen Lichtkreis mit 24 Kerzen bis Weihnachten gipfelt. Zwanzig kleine rote Kerzen repräsentierten Wochentage, während vier große weiße Kerzen Adventssonntage symbolisierten. Im Laufe der Zeit wurden immergrüne Zweige in den Kranz eingearbeitet, die schließlich die Holzstruktur ersetzten. Diese Tradition verbreitete sich von Deutschland auf evangelische Familien auf der ganzen Welt. Heute werden üblicherweise vier Kerzen verwendet, um die vier Adventssonntage darzustellen.

Der Advent ist eine traditionsreiche und bedeutungsvolle Zeit, die den Gläubigen eine Zeit der Vorbereitung, Besinnung und Freude bietet. Es ist eine Erinnerung an die Vorfreude auf das Kommen Christi in die Welt und ein Aufruf, unsere Herzen auf sein zweites Kommen vorzubereiten. Wenn wir die Kerzen des Adventskranzes anzünden und die Botschaften der Hoffnung und Freude entgegennehmen, werden wir an die tiefe Bedeutung dieser Zeit im christlichen Glauben erinnert. Möge der Advent eine Zeit des spirituellen Wachstums, der Besinnung und der freudigen Vorfreude sein, während wir auf das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus warten.

 

Zoran / TV Wien

Leave a Reply

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

%d bloggers like this: