Sveti Nikola – svetac djece i pomoraca / Sankt Nikolaus – der Heilige der Kinder und der Seeleute

Sveti Nikola rođen je u gradu Patari u Maloj Aziji (Liciji) u 3. st. Bogati roditelji dugo nisu mogli imati djece, pa su od Boga izmolili malog Nikolu koji ime dobiva po stricu biskupu u Miri. Već kao mali Nikola je volio sve ljude oko sebe čemu su ga naučili njegovi dobri roditelji koji nažalost brzo umiru i Nikola ostaje sam. Nikola nasljeđuje njihovo bogatstvo, ali se nije uzoholio već uvijek ima srce za potrebite.

Sveti Nikola daruje susjeda

Sveti Nikola uvijek je vodio brigu o ljudima, pa je tako pomagao siromašnom susjedu, ubacujući mu novce kroz prozor kako bi ovaj uspio udati kćeri.

U blizini roditeljske kuće sv. Nikole, živio je nekad bogat čovjek, koji je izgubivši carsku službu izgubio i sav imetak. Imao je tri kćeri koje su bile lijepe, ali ih nije mogao udati, te je odlučio trgovati njihovom ljepotom i mladošću tako da nešto zaradi. One su molile za spas svoje časti i poštenja. Sveti Nikola je nekako doznao za tu odluku nesavjesnog oca, pa je uzeo vrećicu i napunio je dukatima, umotao u platno i potajno ubacio dukate kroz prozor. Kad je otac shvatio da ima dovoljno novaca da uda jednu kćer, to je i napravio, ali se onda isti slučaj dogodio i drugi, pa i treći put. Kad je ubacivao novac kroz dimnjak za najmlađu kćer, susjed ga je sustigao i prepoznao Nikolu. Nikola ga je zaklinjao da šuti o tom događaju, ali je otac razglasio u čitavom mjestu tu priču. Tako je Nikola postao prijatelj siromašnih.

Sveti Nikola odlučio je zlatnike spustiti kroz dimnjak, a budući da su se na ognjištu sušile čarape, upali su ravno u njih. Nakon toga tradicija se raširila po cijeloj Europi i Sjevernoj Americi, ali s različitim tumačenjima i nazivima. U Engleskoj je Saint Nicholas, u Njemačkoj Sinterklaas, u Poljskoj Mikula.

Običaj štovanja svetog Nikole u Hrvatskoj seže u daleku prošlost. Na ulazu u uvalu Mrtinovik od hvarskog kamena je zavjetno sagrađena 1922. god. kapela posvećena Gospi od Zdravlja i sv. Nikoli, koju je sagradio brodolomac Ivan Modrić. Noć uoči Sv. Nikole pod jastuk su se u nekim primorskim krajevima stavljale tri jabuke.

Sveti Nikola – omiljeni svetac djece

Sv. Nikola živio je u davna vremena u šumi, pored jednog sela gdje su živjela i bogata i siromašna djeca. Bogata su bila jer su imala roditelje koji ih vole, dovoljno hrane i prijatelje. Ali nisu imala igračaka, a ni obuće. Samo jedan par čizmica. Ipak su djeca vrijedno svaki dan čistila i pazila svoje čizmice, a na Nikolin imendan bi ih posebno lijepo ulaštila i stavila u prozor. Nikola bi navečer prolazio i u svaki prozor u kome je bila lijepa čizmica stavio bi jednostavnu drvenu igračku koju je sam napravio. Ali, godine su prolazile i Nikola je bivao sve stariji. Više na svoj imendan nije mogao ići u selo i donositi igračke, a mame nisu htjele da im djeca budu tužna ako ujutro nađu praznu čizmicu. I zato je svaka mama u tom malom selu stavila u čizmicu ono što je našla u kući. Kako su bili siromašni, to su bile jabuke, orasi, bomboni zamotani u šarene papiriće. A djeca su se probudila i bila sretna jer su već imala dovoljno igračaka i slatko ih je razveselilo.

Sv. Nikola postaje zaštitnik sirotinje. Mladi Nikola odlazi u školu za svećenika u čemu ga vodi njegov stric biskup u gradu Miri. On ga upućuje na svetost i pobožnost.

Nikola postaje svećenik i želi širiti ljubav kakvu je imao Isus za svoju braću ljude. Uskoro mu umire stric, biskup Mire i svi misle da će ga Nikola naslijediti. No, on skroman i u strahu od te časti bježi u Palestinu gdje živi samačkim životom. Vraća se za nekoliko godina upravo kad umire biskup, nasljednik njegova strica. Ovaj put nije mogao pobjeći i postaje biskup. Od tada noći provodi moleći, a dane pomažući nevoljnima i šireći vjeru.

Sveti Nikola – zaštitnik pomoraca

Činio je čudesa. Poput Isusa smiruje uzburkano more i zato je zaštitnik mornara. Svojim blagoslovom ozdravlja dijete kojem je zapela riblja kost u grlu – nazivamo ga zaštitnikom djece.

U svom životu uvijek se borio protiv nepravde i za ljubav prema bližnjemu u kojem je prepoznavao Boga. Iscrpljen pokorom i poslovima umire 6. prosinca 327. god. Svečano je sahranjen u crkvi mirske metropolije.

Mnogi ljudi su dolazili i molili se, a ostalo je zabilježeno da su grob svetog Nikole pohodili i mnogi Slaveni, vjerojatno je zato poštovanje svetog Nikole kod nas toliko rasprostranjeno.

Kad su zavičaj svetog Nikole osvojili Turci, on se u snu javio jednom svećeniku iz Barija u Italiji i rekao da želi da njegovo tijelo bude preneseno u Bari. Bilo je to 1096. god. U Bariju je podignuta velebna crkva posvećena sv. Nikoli, gdje su njegovi posmrtni ostaci.

Sv. Nikola cijelog je života shvaćao da je jedini životni put čovjeka – ljubav prema Bogu i bližnjemu. S tom je ljubavi činio čudesa i zbog nje je proglašen svetim. Od našeg sv. Nikole možemo naučiti kako se živi vjera i ljubav.

Der heilige Nikolaus wurde im 3. Jahrhundert in der Stadt Patara in Kleinasien (Lykien) geboren. Reiche Eltern konnten lange Zeit keine Kinder bekommen und beteten daher zu Gott für den kleinen Nikolaus, der nach seinem Onkel, dem Bischof in, benannt ist Miri. Schon als Kind liebte Nikola alle Menschen um ihn herum, was ihm von seinen guten Eltern beigebracht wurde, die leider schnell sterben und Nikola allein zurückbleibt. Nikola erbt ihren Reichtum, doch er ist nicht arrogant, sondern hat immer ein Herz für die Bedürftigen.

Der heilige Nikolaus macht einem Nachbarn ein Geschenk

Der heilige Nikolaus kümmerte sich immer um die Menschen, also half er einem armen Nachbarn, indem er Geld durch das Fenster warf, damit er seine Tochter heiraten konnte.

In der Nähe des Elternhauses von St. Nikola, dort lebte einst ein reicher Mann, der seinen königlichen Dienst und seinen gesamten Besitz verlor. Er hatte drei Töchter, die wunderschön waren, aber er konnte sie nicht heiraten, also beschloss er, ihre Schönheit und Jugend einzutauschen, um etwas zu verdienen. Sie flehten um die Rettung ihrer Ehre und Ehrlichkeit. Irgendwie erfuhr der heilige Nikolaus von dieser Entscheidung des skrupellosen Vaters, also nahm er einen Beutel, füllte ihn mit Dukaten, wickelte ihn in ein Tuch und warf die Dukaten heimlich durch das Fenster. Als der Vater merkte, dass er genug Geld hatte, um eine seiner Töchter zu heiraten, tat er es, doch dann passierte das Gleiche ein zweites Mal und sogar ein drittes Mal. Als er für seine jüngste Tochter Geld durch den Schornstein steckte, holte ihn ein Nachbar ein und erkannte Nikola. Nikola schwor ihm, über dieses Ereignis Stillschweigen zu bewahren, doch sein Vater verbreitete die Geschichte im ganzen Dorf. So wurde Nikola ein Freund der Armen.

Der heilige Nikolaus beschloss, die Goldmünzen in den Schornstein fallen zu lassen, und da die Socken auf dem Herd trockneten, fielen sie direkt hinein. Danach verbreitete sich die Tradition in ganz Europa und Nordamerika, jedoch mit unterschiedlichen Interpretationen und Namen. In England ist es der Heilige Nikolaus, in Deutschland Sinterklaas, in Polen Mikula.

Der Brauch, den Heiligen Nikolaus in Kroatien zu verehren, reicht bis in die ferne Vergangenheit zurück. Am Eingang zur Mrtinovik-Bucht wurde es 1922 als Gelübde aus Hvar-Stein erbaut. Kapelle, die Unserer Lieben Frau von der Gesundheit und dem Heiligen gewidmet ist. Nikola, das vom Schiffbrüchigen Ivan Modrić erbaut wurde. Am Abend vor St. In einigen Küstenregionen wurden drei Äpfel unter das Kissen des Heiligen Nikolaus gelegt.

Der heilige Nikolaus – der Lieblingsheilige der Kinder

St. Nikola lebte in der Antike im Wald, neben einem Dorf, in dem sowohl reiche als auch arme Kinder lebten. Sie waren reich, weil sie Eltern hatten, die sie liebten, genug zu essen und Freunde. Aber sie hatten kein Spielzeug und keine Schuhe. Nur ein Paar Stiefel. Trotzdem putzten und pflegten die Kinder jeden Tag fleißig ihre Stiefel und am Namenstag von Nikola putzten sie sie besonders schön und stellten sie ins Fenster. Abends kam Nikola vorbei und stellte ein einfaches, selbst gebasteltes Holzspielzeug in jedes Fenster, in dem ein schöner Stiefel stand. Doch die Jahre vergingen und Nikola wurde älter. Er konnte an seinem Geburtstag nicht mehr ins Dorf gehen und Spielzeug mitbringen, und Mütter wollten nicht, dass ihre Kinder traurig sind, wenn sie morgens einen leeren Kofferraum vorfinden. Und deshalb steckte jede Mutter in diesem kleinen Dorf das, was sie im Haus fand, in ihren Stiefel. Da sie arm waren, gab es Äpfel, Nüsse und Süßigkeiten, die in bunte Papiere eingewickelt waren. Und die Kinder wachten auf und freuten sich, weil sie schon genug Spielzeug hatten, und das machte sie glücklich.

St. Nikola wird zum Beschützer der Armen. Der junge Nikola geht zur Priesterschule, wo er von seinem Onkel, dem Bischof in der Stadt Miri, geleitet wird. Er weist ihn auf Heiligkeit und Frömmigkeit hin.

Nikola wird Priester und möchte die Liebe Jesu zu seinen Mitmenschen verbreiten. Bald stirbt sein Onkel, der Bischof von Mire, und alle glauben, dass Nikola seine Nachfolge antreten wird. Er ist jedoch bescheiden und aus Angst vor dieser Ehre flieht er nach Palästina, wo er ein Single-Leben führt. Er kehrt ein paar Jahre später zurück, als der Bischof, der Nachfolger seines Onkels, stirbt. Diesmal konnte er nicht entkommen und wurde Bischof. Seitdem verbringt er seine Nächte mit Beten und seine Tage damit, den Bedürftigen zu helfen und den Glauben zu verbreiten.

Sankt Nikolaus – der Schutzpatron der Seeleute

Er hat Wunder vollbracht. Wie Jesus beruhigt er das stürmische Meer und ist daher der Schutzpatron der Seefahrer. Mit seinem Segen heilt er ein Kind, dem eine Fischgräte im Hals steckt – wir nennen ihn den Beschützer der Kinder.

In seinem Leben kämpfte er stets gegen Ungerechtigkeit und für die Liebe zu seinem Nächsten, in dem er Gott erkannte. Erschöpft von Buße und Arbeit starb er am 6. Dezember 327. Er wurde in der Kirche der Metropole Mir feierlich beigesetzt.

Viele Menschen kamen und beteten, und es wird berichtet, dass auch viele Slawen das Grab des Heiligen Nikolaus besuchten, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass die Verehrung des Heiligen Nikolaus in unserem Land so weit verbreitet ist.

Als die Heimat des Heiligen Nikolaus von den Türken erobert wurde, erschien er einem Priester aus Bari in Italien im Traum und sagte, er wolle, dass sein Leichnam nach Bari überführt werde. Es war im Jahr 1096. In Bari wurde eine prächtige Kirche gebaut, die dem Heiligen geweiht ist. Nikoli, wo seine sterblichen Überreste liegen.

St. Sein ganzes Leben lang verstand Nikola, dass der einzige Lebensweg des Menschen die Liebe zu Gott und dem Nächsten ist. Mit dieser Liebe vollbrachte er Wunder und wurde dafür zum Heiligen erklärt. Von unserem St. Wir können Nikola beibringen, wie man Glauben und Liebe lebt.

Bitno.net

Leave a Reply

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.