Nema više gotovine – ÖVP želi platne kartice za tražitelje azila

 

Ministar unutarnjih poslova ÖVP-a Gerhard Karner želi predložiti državama uvođenje “platne kartice” za tražitelje azila. Zeleni su protiv toga.

Ministar unutarnjih poslova ÖVP-a Gerhard Karner predložio je mjeru koja bi mogla izazvati žestoke reakcije u javnosti. On predlaže da se tražiteljima azila ne isplaćuje novac, već da im se dodijele “platne kartice” koje bi im omogućavale kupnju samo određenih proizvoda i usluga, poput hrane, odjeće ili stanarine. Karner navodi da bi to onemogućilo zlouporabu socijalnih davanja i poticalo integraciju. Međutim, Zeleni su odlučno protiv tog prijedloga i ocjenjuju ga diskriminirajućim i nehumanim. Oni ističu da se time tražitelji azila tretiraju kao građani drugog reda i da im se oduzima dostojanstvo i sloboda izbora. Njemačka je već uvela sličan sustav platnih kartica za tražitelje azila, ali on je izazvao mnogo kritika i kontroverzi. Prednosti i nedostatke platnih kartica za tražitelje azila.

Prednosti platnih kartica za tražitelje azila su sljedeće:

– **Smanjenje poticaja za ilegalnu migraciju**. Karner tvrdi da bi platne kartice otežale prebacivanje novca u zemlje podrijetla ili korištenje novca za druge svrhe koje nisu povezane s osnovnim potrebama. Time bi se smanjila privlačnost Njemačke kao ciljne zemlje za tražitelje azila koji ne bježe od progona, već traže bolji životni standard.
– **Povećanje kontrole nad trošenjem sredstava**. Platne kartice bi omogućile vlastima da prate kako i gdje tražitelji azila troše svoja sredstva, te da spriječe moguće zlouporabe ili pronevjere. Također bi se olakšalo praćenje potrošnje po pojedinim regijama i usklađivanje ponude i potražnje na tržištu.
– **Poticanje integracije u društvo**. Platne kartice bi potaknule tražitelje azila da se više uključe u lokalnu zajednicu i da koriste usluge koje su im na raspolaganju, poput obrazovanja, zdravstva ili kulturnih aktivnosti. Time bi se poboljšala njihova socijalna uključenost i smanjila izolacija.

Nedostatci platnih kartica za tražitelje azila su sljedeći:

– **Diskriminacija i stigmatizacija tražitelja azila**. Zeleni smatraju da bi platne kartice označile tražitelje azila kao građane drugog reda koji nemaju pravo na isti tretman kao ostali stanovnici. Time bi se povećala njihova marginalizacija i izloženost predrasudama i nasilju. Također bi se narušilo njihovo dostojanstvo i sloboda izbora, jer bi im se ograničilo što mogu kupiti i gdje mogu kupovati.
– **Povećanje administrativnih troškova i problema**. Uvođenje platnih kartica zahtijeva uspostavu složenog sustava koji uključuje nabavu, distribuciju, nadzor i održavanje kartica, kao i osiguranje kompatibilnosti s postojećim sustavima plaćanja. To bi povećalo administrativne troškove i rizik od tehničkih kvarova, krađe, gubitka ili zlouporabe kartica.
– **Smanjenje fleksibilnosti i prilagodljivosti tražitelja azila**. Platne kartice bi ograničile mogućnosti tražitelja azila da se prilagode različitim situacijama i potrebama koje se mogu pojaviti u njihovom životu, poput hitnih slučajeva, putovanja, štednje ili ulaganja. Time bi se smanjila njihova samostalnost i sposobnost da donose vlastite odluke.

Zoran / TV Wien

Foto : Zoran / TV Wien

Leave a Reply

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.