Znate li što se danas slavi i zašto Tijelovo uvijek pada na drugi datum? / Wissen Sie, was heute gefeiert wird und warum Fronleichnam immer auf ein anderes Datum fällt?

 

Es ist das Fronleichnamsfest, an dem die katholische Kirche die Einsetzung der Eucharistie beim Letzten Abendmahl am Gründonnerstag vor der Passion Jesu Christi feiert und das am neunten Donnerstag nach Ostern gefeiert wird

Das Gedenken an Fronleichnam beginnt im 13. Jahrhundert, als die Augustinerin Nonne St. Juliana aus dem Kloster bei Lüttich in Belgien bei einer Vollmondsichtung einen Fleck auf dem Mond sah. Die Nonne interpretierte den Vollmond als die Kirche und den Ort als eine Feier, die der Kirche fehlt und die das Sakrament des Allerheiligsten Altars ehren würde.

Auf Wunsch der Heiligen Juliana führte der örtliche Bischof Robert de Thorote in seiner Diözese das Fest des Allerheiligsten Leibes und Blutes Christi ein – St. Eucharistie. Die heilige Juliana und ihre Zeitgenossen verbreiteten die Feier dieses Feiertags in der gesamten Kirche.

Eucharistisches Wunder

Ein weiteres Ereignis, das die Verehrung des Leibes und Blutes Christi stark beeinflusste, steht im Zusammenhang mit dem eucharistischen Wunder, das 1263 in der Stadt Bolseni in Italien stattfand. Dann vermutete ein Priester, der die Heilige Messe feierte, die Verwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Jesu. Als er die geweihte Hostie zerbrach, bemerkte er, wie Blut davon tropfte und auf den Altar floss.

Nach diesen beiden Ereignissen erklärte Papst Urban IV. Am 8. September 1264 veröffentlichte er eine Bulle zur Einführung des Fronleichnamsfestes (Eucharistie) und wollte dieses Fest auf die gesamte Kirche ausdehnen, doch sein schneller Tod hinderte ihn daran. Erst im 14. Jahrhundert ließ Papst Iwan XXII. er weitete den Feiertag auf die gesamte römisch-katholische Kirche aus.

In einigen kroatischen Regionen wird der Feiertag auch Brašančevo genannt, und dieser Name stammt aus dem 18. Jahrhundert. Das Wort Brašančevo kommt vom Wort Mehl, das zur Herstellung von Brot verwendet wird, und das Brot wird während der Bekehrung in der Heiligen Messe zum Leib Christi.

Veranstaltung in Ludbreg

Ein ähnliches Ereignis wie in Bolsena fand 1411 auch in Kroatien, in Ludbreg, statt. Dann, während des wichtigsten Teils der Heiligen Messe – der Bekehrung, als sich das Brot durch die Worte des Priesters und das Wirken des Heiligen Geistes in den Leib und der Wein in das Blut Jesu verwandelte, wurde der Priester misstrauisch dieses Wunder. Als er sah, dass sich echtes frisches Blut im Kelch befand, war er verwirrt und verängstigt über das unerwartete Ereignis, stellte den Kelch mit dem Heiligen Blut schnell hinter den Altar und beendete die Messe.

Das Ereignis wurde von Papst Julius II. gründlich untersucht. (1503-1513), der aufgrund der Dauer der Untersuchung und Untersuchung der wundersamen Ereignisse die Untersuchung nicht abschließen konnte, aber die öffentliche Verehrung der Reliquie zuließ, was auch sein Nachfolger, Papst Leo X., tut Damals kamen Gläubige aus der ganzen Welt nach Ludbreg, um ihre Verehrung für die Reliquien des Kostbaren Blutes Christi zum Ausdruck zu bringen, und zwar besonders jeden ersten Sonntag im September, wenn die zentrale jährliche Feier des Kostbaren Blutes Christi stattfindet.

Mit dem Fronleichnamsfest sind auch Prozessionen verbunden. Die erste Fronleichnamsprozession fand in den siebziger Jahren des 13. Jahrhunderts in Köln statt und im 14. Jahrhundert verbreitete sich dieser Brauch in vielen katholischen Ländern. Bei der Prozession trägt der Priester in der Monstranz die geweihte Hostie, während die Menschen singen, beten und Blumen tragen.

 

 

Blagdan je Tijelova, kojim Katolička Crkva slavi ustanovljenje Euharistije na Posljednjoj večeri na Veliki četvrtak prije muke Isusa Krista, a slavi se deveti četvrtak nakon Uskrsa

Obilježavanje Tijelova počinje u 13. stoljeću, kada se augustinskoj redovnici svetoj Julijani iz samostana kod Liegea u Belgiji, u jednom viđenju punoga mjeseca, na mjesecu pokazala mrlja. Puni je mjesec redovnica protumačila kao Crkvu, a mrlju kao svetkovinu koja Crkvi nedostaje, kojom bi se častio Presveti oltarski sakramenat.

Na zamolbu svete Julijane mjesni biskup Robert de Thorote u svojoj biskupiji uveo je blagdan Presvetoga Tijela i Krvi Kristove – sv. Euharistije. Sveta Julijana i njezini suvremenici širili su slavljenje toga blagdana u cijeloj Crkvi.

Euharistijsko čudo

Drugi događaj koji je snažno utjecao na čašćenje Tijela i Krvi Kristove povezan je uz euharistijsko čudo koje se zbilo 1263. godine u mjestu Bolseni u Italiji. Tada je jedan svećenik slaveći svetu misu posumnjao u pretvorbu kruha i vina u Isusovo Tijelo i Krv. Kad je lomio posvećenu hostiju, zapazio je kako iz nje kaplje krv koja se slijevala po oltaru.

Nakon ta dva događaja papa Urban IV. 8. rujna 1264. objavio je bulu kojom ustanovljuje blagdan Tijelova (Euharistije), želeći tu svetkovinu proširiti na cijelu Crkvu, no u tome ga je spriječila brza smrt. Tek u 14. stoljeću papa Ivan XXII. proširio je blagdan na cijelu Rimokatoličku Crkvu.

Blagdan se u nekim hrvatskim krajevima zove i Brašančevo i taj naziv potječe iz 18. stoljeća. Riječ Brašančevo dolazi od riječi brašno, od čega se pravi kruh, a kruh u pretvorbi u svetoj misi postaje Kristovim Tijelom.

Događaj u Ludbregu

Događaj sličan onome u Bolseni dogodio se i 1411. godine u Hrvatskoj, u Ludbregu. Tada je za najvažnijega dijela svete mise – pretvorbe, kada se na svećenikove riječi i djelovanje Duha Svetoga kruh pretvara u Tijelo, a vino u Krv Isusovu, svećenik posumnjao u to čudo. Ugledavši da se u kaležu nalazi prava svježa krv, zbunjen i prestrašen neočekivanim događajem brzo je spremio kalež sa svetom Krvlju iza oltara i završio misu.

Događaj je temeljito ispitivao papa Julije II. (1503-1513.), koji zbog duljine istrage i ispitivanja čudesnih događaja nije uspio završiti istragu, ali je dopustio javno štovanje relikvije, što čini i njegov nasljednik papa Leon X. Od toga vremena u Ludbreg dolaze vjernici sa svih strana svijeta izraziti svoje štovanje relikviji Predragocjene Krvi Kristove, a posebno svake prve nedjelje u rujnu, kada je središnja godišnja proslava Predragocjene Krvi Kristove.

Svetkovina Tijelova povezana je i s procesijama. Prva Tijelovska procesija održana je u Kölnu sedamdesetih godina 13. stoljeća, a taj se običaj u 14. stoljeću proširio po mnogim katoličkim zemljama. U procesiji svećenik u monstranci (pokaznici) nosi posvećenu hostiju, dok puk pjeva, moli i nosi cvijeće.

Tportal.hr

Foto : Fennec

Leave a Reply

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.