EP za minimalne plaće kako bi se suzbilo siromaštvo među zaposlenima

Europski parlament u srijedu je usvojio rezoluciju o smanjivanju razlika i suzbijanju siromaštva među zaposlenima u kojoj traži uvođenje minimalne plaće, jednakost uvjeta rada za sve uključujući i digitalne nomade te uklanjanje razlika u plaćama između spolova

Načelo da zaposlenjem nestaje i siromaštvo ne vrijedi u sektorima s niskim primanjima niti za one koji rade u nesigurnim i netipičnim radnim uvjetima, istaknuli su zastupnici zatraživši uvođenje minimalne plaće i jednake uvjete rada za sve.

Rezoluciju o smanjenju nejednakosti s posebnim naglaskom na siromaštvu unatoč zaposlenju, eurozastupnici su usvojili u srijedu na plenarnoj sjednici s 365 glasova za, 118 glasova protiv i 208, objavio je Europski parlament.

Zastupnici su podržali prijedlog Komisije o direktivi EU-a o minimalnim plaćama ocijenivši ga važnim korakom kako bi se osiguralo da svi mogu zarađivati za život od svojega rada i ravnopravno sudjelovati u društvu te pozvali Komisiju i države članice da u okvir svojeg općeg cilja okončanja siromaštva u EU-u uključe i sprečavanje siromaštva među onima koji su već zaposleni.

U raspravi su europarlamentarci istaknuli da direktiva treba osigurati da propisane minimalne plaće, kada je to primjenjivo, uvijek trebaju biti iznad praga siromaštva, te da poslodavci ne bi trebali od minimalne plaće odbijati troškove nužne za izvršavanje rada, kao što su smještaj, obavezna odjeća, alati, osobna zaštita i druga oprema.

Uvjeti rada trebali bi biti jednaki za sve pa tako i za one koji rade putem digitalnih platformi, stoga su zastupnici kao važan element suzbijanja „siromaštva unatoč zaposlenju“ naveli zakonodavni okvir o minimalnim uvjetima rada za sve radnike.

Taj zakonodavni okvir uključivao bi i oblike rada u digitalnom gospodarstvu koje često karakterizira neizvjesnost. Na radnike u tom sektoru također bi se trebao primjenjivati postojeći zakoni o radu i odredbe o socijalnoj sigurnosti, a i mogućnost kolektivnog pregovaranja, naglašava se u rezoluciji.

Za borbu protiv siromaštva i nejednakosti ključna je Direktiva o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, tj. njeno prenošenje u nacionalno zakonodavstvo i provedba, a s obzirom na to da su žene izloženije riziku od siromaštva i socijalne isključenosti nego muškarci, rješavanje problema razlika u plaćama između spolova i dostupnost pristupačne i kvalitetne skrbi za djecu važni su koraci u tom pogledu, ističe se u rezoluciji..

Zabrinutost socijalnom situacijom izrazila je izvjestiteljica za rezoluciju, njemačka zastupnica iz skupine Ljevica, Ӧzlem Demirel.

“EU je jedno od najbogatijih područja na svijetu. Unatoč tome, 95 milijuna Europljana živi u opasnosti od siromaštva. Samo iz tog razloga trebali bismo hitno djelovati kako bismo svima osigurali život bez siromaštva. Diljem Europe trebamo minimalne socijalne standarde i snažne sustave socijalne sigurnosti. Trebamo plaće i prihode koji omogućuju dostojanstveni život. Ne bismo smjeli dopustiti gospodarskim interesima da prevladaju nad socijalnom zaštitom“.

Prema Eurostatu, određen postotak ljudi izložen je riziku siromaštva unatoč zaposlenju, navodi se u priopćenju Europskog parlamenta. Podaci pokazuju da je u 2018. 9,4% europskih radnika bilo izloženo tom riziku jer se niske plaće nisu povećavale istom stopom kao i druge vrste plaća u mnogim državama članicama što dovodi do nejednakosti u dohotku i smanjuje sposobnost ljudi s niskim dohotkom da se nose s financijskim poteškoćama. U ovakvoj situaciji nađu se ljudi koji rade više od polovice godine, a njihov godišnji raspoloživi dohodak manji je od 60% srednje vrijednosti nacionalnog dohotka kućanstva nakon socijalnih transfera.

Tportal.hr

 

Leave a Reply

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.