Privatna inicijativa gradišćanskih Hrvatov i prijateljev – 43.000 eurov za bolnicu u Sisku

Privatna inicijativa gradišćanskih Hrvatov i prijateljev uz pokroviteljstvo Koordinacijskoga odbora hrvatskih društav i organizacijov je s 05. februarom o.lj. službeno zatvorila konto humanitarne pomoći u korist bolnice u Sisku, ka je teško uškodjena po potresu krajem prošloga ljeta.

Na kontu kod Raiffeisenbanke u Pandrofu su do 05. februara privatniki uplatili 43.000,00 eurov. Ti pinezi su naminjeni direktno za bolnicu u Sisku, a ćedu se simbolično predati u svečanom aktu u malom okviru u Veleposlanstvu RH u Beču, u srijedu, 17.02. 2021. (18:00). Po dogovoru s ravnateljem bolnice u Sisku, g. Tomislavom Dujmenovićem, pinezi ćedu se direknto poslati od pomoćnoga konta na konto bolnice.

                                                                       Erdbeben in Kroatien, Petrinja

Prikupljanje pinez je bilo pod nadzorom javnoga bilježnika mag. Andreasa Jandrišića iz javno bilježičnoga ureda Bajlicz & Partner u Borti.

Inicijatori ove humanitarne akcije ćedu simbolično predati ček veleposlaniku RH u Austriji, g. Danielu Glunčiću, uz nazočnost direktora banke, g. Johanna Mikule.

Po humanitarnoj akciji za Dičju bolnicu Klaićevu u Zagrebu, po razornom potresu na protuliće 2020. ljeta, je ovo druga nadregionalna pomoćna akcija gradišćanskih Hrvatov u korist jedne bolnice u Hrvatskoj s ciljem da se pomaže direktno i čim brže.

                           Erdbeben in Kroatien, Petrinja     – Ravnatelj bolnice u Sisku dr. Tomislav Dujmenović

Pri primopredaji čeka, u srijedu, 17. februara 2021., u prostorija Veleposlanstva u Beču, ravnatelj Sisačke bolnice će se obratiti donatorom i najaviti zač predvidjaju koristiti ova sredstva.

U pogledu na člane Koordinacijskoga odbora iz Madjarske i Slovačke su hrvatska društva u Madjarskoj jur direktno po svojem odabiru nosila prikupljena sredstva u od potresa pogodjena područja. Humanitarna akcija gradišćanskih Hrvatov u Slovačkoj još teče i prikupljeni pinezi ćedu se u dogledno vrime isto predati bolnici u Sisku.

 

U ime inicijative

Petar Tyran

Ljuba Palatin-Wild

Gabriela Novak-Karall

fotocredit Kurier/Jürg Christandl

 

Leave a Reply

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.